logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
  
nadpis
Technická podpora
BBIQ
OPJ UNISIEŤ
RAK
RAK DEK, RAK BES
MODUL DEK
OPJ 01, 02
DEK SIEŤ Programátor DDS
DDS EV, DT
Ovládače
pre prevodníky

  Software

   Inštalačné programy a ovládače k zariadeniam prístupových a dorozumievacích systémov.


Soft Verzia OS Windows Dátum Návod Dostupnosť
BBIQ3.1892000, XP, Vista, 7, 8, 108.10.2021malá užívateľská príručka BBIQ
STIAHNUŤ
 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
"
 • POZOR! posledná verzia podporovaná aj pre OS Windows XP
 • možnosť zapnúť/vypnúť ONLINE komunikáciu hromadne pre viaceré zariadenia naraz
 • aická archivácia databázy - ak sú v databáze vykonané zmeny,pred zatvorením aplikácie BBIQ systém aicky vyzve na archiváciu dát
 • podpora SIM-ON operačných jendotie:
  - možnosť zadefinovať Heslo pre UID, ktorým sa SIM-ON pripája do RYSCloudu
  - pre SIM-ON operačnú jednotku sa vytvára záznam o aktuálnom stave napätia, zapisuje sa do poznámky k príslušnému zariadeniu v Zozname zariadení po každom načítaní záznamníka s OPJ
 • pri vytvorení nového zariadenia je defaultne povolená funckia ""Povoliť otvorenie externým impulzom""
 • do preberacieho protokolu k identifikátoru sa zapíše aj poznámka uvedená pre daný identifikátor vo Vlastnostiach identifikátora.
 • v prípade použitia neautorizovaného identifikátora sa v Udalostiach zaznamená ID identifikátora s označením ""Neautorizovaný čip"" a s poznámkou, či išlo o pokus o vstup alebo výstup z objektu.
"


BBIQ3.1782000, XP, Vista, 7, 8, 1015.10.2020malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
 • softvérové vypnutie pieza na OPJ (od SČ: 11943)
 • pridaná možnosť skrolovania myšou v zozname zariadení, identifikátorov a udalostí
 • možnosť premenovať udalosti pre Relé 1 a Relé 2 v OPJ DUO
 • optimalizácia komunikácie pre TCPIP spojenie
 • možnosť nastavenia intervalu komunikácie PC a OPJ, vhodné pre vzdialené spojenie cez spoplatnený internet


BBIQ3.1672000, XP, Vista, 7, 8, 1013.8.2019malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
 • podpora pre zadávanie adresného PIN kódu pre ACCESS 8CD 2.0 SLIM PIN čítačku
 • adresný PIN kód má rovnaké vlastnosti ako štandardný identifikátor / prívesok a môžu mu byť prideľované rôzne užívateľské práva podľa potreby


DEMO databázy1.12000, XP, Vista,7,8,104.4.2018postup
STIAHNUŤ
 
Anonymizované DEMO databázy pre jednoduché oboznámenie sa so správou prístupového systému v programe BBIQ. Naplňte BBIQ dátami a vyskúšajte si všetky jeho funkcie a analytické možnosti.SpojDatabázy1.82000, XP, Vista,7,8,1017.4.2019inštalačný návod
STIAHNUŤ
 
Jednoduchý software pre spojenie dvoch databáz vytvorených v programe BBIQ do jedného databázového súboru. Spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.165 a staršie (od 3.87). Ďalšie inormácie v inštalačnom návode.BBIQ HELP1.172000, XP, Vista, 7, 8, 1018.8.2014malá užívateľská príručka BBIQ
STIAHNUŤ
 
BBIQ HELP - nápoveda je súčasťou softvéru BBIQ. Nápoveda obsahuje kompletnú užívateľskú príručku pre prácu s programom BBIQ.

Spúšťa sa v otvorenej aplikácii BBIQ stlačením klávesy F1. Súbor khserver.chm sa dá spúšťať aj samostatne, dvojklikom na súbor.HladajIdentifikator2.42000, XP, Vista,7,84.12.2013inštalačný návod
STIAHNUŤ
 
Aplikácia Hľadaj identifikátor slúži na zjednodušené a rýchle vyhľadávanie identifikátora (DEK kľúč, RFID prívesok) v PC. Vyhľadávanie je možné vo viacerých adresároch súčasne a prehľadávané sú všetky typy databáz - BBIQ, RAK, MODUL DEK, DEK SIEŤ.CP210x_Windows-11, 10, 8.1, 8, 714.4.2022inštalačný návod
STIAHNUŤ
 
Ovládač pre programátor-prevodník 34/58 bit USB-RS485 Mifare/DESFire pre Windows 11, 10, 8.1, 8, 7.Network Enabler Admin2.72000, XP-užívateľská príručka
STIAHNUŤ
 
Netvork enabler admnistrator - slúži pre nastavenie sieťového pripojenia (napr. definovanie IP adries) ethernetových zariadení ako sú OPJ UNISIEŤ/DEK SIEŤ a BES, prevodníky pre systém DEK SIEŤ a BES.Xport - prevodník Ethernet-RS4854.22000, XP, Vista, 7-užívateľská príručka
STIAHNUŤ
 
aplikácia pre nastavenie IP adries ethernetových OPJ UNI SIEŤ a OPJ UNI SIEŤ s konektorom RS485 pripojených do ethernetovej siete cez prevodník Xport.Xport - prevodník Ethernet-RS4854.41014.6.2016užívateľská príručka
STIAHNUŤ
 
aplikácia pre nastavenie IP adries ethernetových OPJ UNI SIEŤ a OPJ UNI SIEŤ s konektorom RS485 pripojených do ethernetovej siete cez prevodník Xport. Kompletná univerzálna inštalácia s podporou OS Windows 10 , 64 a 32 bit.BBIQ3.1652000, XP, Vista, 7, 8, 1017.4.2018malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
 • rozšírenie v možnosti Blokovanie alarmu v prípade dlhého otvorenia dverí. Okrem doterajšej možnosti vypnúť alarm prepnutím DIP č.6 do polohy OFF, je možné v kolónke Zatvárací čas v sekundách nastaviť číslo 0
 • oprava chyby pri načítaní záznamníka
 • zmena v zasielaní mailových správ cez smtp, nastavenie smtp je potrebné vykonať v súbore BB3MailClient.ini, ktorý sa nachádza v adresáry programu BBIQ. Tento súbor sa zobrazí v adresáry až po nastavení funkcie Rozosielanie udalostí cez e-mail v Nastaveniach systému BBIQ.
 • vo vlastnostiach identifikátora zmena zobrazenia relé kontaktov pri OPJ UNI 8 relé, sa zobrazujú všetky relé prehľadne pod sebou bez potreby skrolovania


BBIQ3.1612000, XP, Vista, 7, 8, 109.11,2018malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
Opravená chyba v položke - interval_online_komunikácie - pri importe databázy zo staršej verziesoftvéru Deksiet(2.50).

SpojDatabázy1.72000, XP, Vista,7,8,1011.4.2017inštalačný návod
STIAHNUŤ
 
Jednoduchý software pre spojenie dvoch databáz vytvorených v programe BBIQ do jedného databázového súboru. Spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.146 a staršie (od 3.87). Ďalšie inormácie v inštalačnom návode.BBIQ3.1602000, XP, Vista, 7, 8, 1025.10.2018malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.Nové prvky vo verzii:
 • možnosť nastavenia intervalu komunikácie pri online režime, skvalitňuje online správu systému
 • podpora nového typ prevodníka ETHERNET- RS48 USR-K2 pre pripojenie operačných jednotiek UNISIEŤ s výstupom RS485 do lokálnej počítačovej siete


BBIQ3.1582000, XP, Vista, 7, 8, 104.4.2018malá užívateľská príručka BBIQ
STIAHNUŤ
 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie s procesorom.
Niektoré z funkcií v novej verzii softvéru vyžadujú v operačnej jednotke nový procesor ver. UNI 1.5, ktorý si možete zakúpiť.Nové prvky vo verzii:
 • nástroje na zabezpečenie ochrany osobných údajov v databáze BBIQ podľa GDPR a nového Zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov
 • anonymizované DEMO databázy pre testovanie práce s BBIQ
 • sprístupnené nastavenia pre prevodník GSM a zadávanie telefónnych čísel do databázy užívateľov
 • načítanie identifikátorov z operačnej jednotky cez ktorúkoľvek sieťovú adresu
 • možnosť definovať TCP port (len Ethernetové OPJ) :
  - 192.168.1.2 (znamená 0-tú adresu zariadenia po prevodníku)
  - 192.168.1.2~3 (znamená 3. adresu zariadenia po prevodníku)
  - 192.168.1.2:4001~3 (znamená 3. adresu zariadenia po prevodníku + určenie čísla TCP portu)
 • možnosť zoraďovať Zoznam identifikátorov podľa dátumu vytvorenia a dátumu prevzatia.
 • oprava tlače Hromadného preberacieho protokolu
 • oprava zobrazenia neznámeho identifikátora v Udalostiach


BBIQ3.1462000, XP, Vista, 7, 8, 1011.4.2017malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie s procesorom.
Niektoré z funkcií v novej verzii softvéru vyžadujú v operačnej jednotke nový procesor ver. UNI 1.4, ktorý si možete zakúpiť.Nové prvky vo verzii:
"
 • podpora a možnosť definovania Master identifikátorov, funkcia vyžaduje procesor verzia UNI 1.3, UNI 1-4
 • zobrazenie UID identifikátorov, ktoré nie sú definované v databáze, ale boli priložené k dotykovej ploche/čítačke v udalostiachdo sieťovej adresy zariadenia v prípade tcpip módu je možné zadať aj dns adresu namiesto ip adresy, funkcia vyžaduje procesor verzia UNI 1-4
 • podpora ovládania relé prostredníctvom mobilného telefónu cez GSM modul
 • rozšírenie filtra udalostí o záznamy: reset, násilné otvorenie, nezatvorené dvere, sťahovanie, obnovenie spojenia, strata spojenia


BBIQ3.1362000, XP, Vista, 7, 8, 10912015malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie.

Software BBIQ slúži pre programovanie a správu prístupových a kontrolných systémov BES, DEK SIEŤ, VKS03, VKS04, BSP, VS-GSM, MEK .

Nové prvky vo verzii:
 • podpora informačného displeja DIS02 - KP47 displej - informačný displej zobrazujúci textové info zadávané cez BBIQ (vhodné pre bytové domy), optimalizácia ovládacích a konfiguračných prvkov zariadenia KP47
 • rozšírenie počtu Skupín majiteľov identifikátorov na 130
 • doplnenie funkcionalít časových zón o možnosť definovať Denný interval
 • upravené preberacie protokoly - zapracované informácie o ochrane osobných údajov
 • aktualizovaná verzia návodu BBIQ HELP


SpojDatabázy3.872000, XP, Vista22.7.2009inštalačný návodna požiadanie 
Jednoduchý software pre spojenie dvoch databáz vytvorených v programe BBIQ do jedného databázového súboru. Spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.87 a vyššie. Ďalšie inormácie v inštalačnom návode.BBIQ3.1292000, XP, Vista, 7, 84122013malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie.

Software BBIQ slúži pre programovanie a správu prístupových a kontrolných systémov BES, DEK SIEŤ, VKS03, VKS04, BSP, VS-GSM, MEK

Nové prvky vo verzii:
 • nová verzia obsahuje nápovedu BBIQ HELP, ktorá sa spúšťa pri otvorenej aplikácii BBIQ klávesou F1
 • kontrola a indexovanie databáz pri spustení vo vyššej verzii aplikácie
 • podpora nových mailových aplikácii - bbiq využíva aplikáciu bbiq3mailclient pre aické odosielanie mailov. Táto úprava vyžaduje inštaláciu NET. Framework 4.0 v PC, z ktorého majú byť odosielané maily. táto aplikácia vyžaduje znalosti pre správu mail servera a prislúchajúcich programov
 • ukončená podpora zariadení: GSM modem, GSM koncentrátor, ECD - nízkoodberová operačná jednotka


BBIQ3.1162000, XP, Vista, 7, 830.11.2012malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 
UNISIEŤ - operačno-pamäťové jednotky 3.generácie.

Software BBIQ slúži pre programovanie a správu prístupových a kontrolných systémov BES, DEK SIEŤ, VKS03, VKS04, BSP, VS-GSM, MEK

Nové prvky vo verzii:
 • zmeny z dôvodu kompatibility DLL knižníc pre PC s konfiguráciou Windows 7/ 64bit/ processor AMD/ Access 2007
 • súbory databázovej knižnice vložené do adresára spolu s aplikáciou
 • indexovanie pred nastavením verzie databázy


BBIQ3.1142000, XP, Vista, 7, 831.8.2012malá užívateľská príručka BBIQna požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • oprava možnosti editácie po importovaní databáz zo starších verzií BBIQ


BBIQ3.1092000, XP, Vista, 718.6.2012-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • zmena kódovania lokalizačného súboru pre rôzne jazykové mutácie
 • zmena formátu pre zobrazenie dátumu a času v udalostiach
 • možnosť usporiadania a hľadania identifikátora podľa poradového čísla
 • možnosť definovania dvoch hesiel pre prístup do administrácie
 • oprava chyby pri načítavaní identifikátorov z OPJ do PC cez adresu 31 - (odstránené chybové hlásenie súvisiace z nastavením funkcie dochádzka)


BBIQ3.1072000, XP, Vista, 730.3.2012-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • zmena pri výbere typu inštalácie 'Firmy/inštitúcie' - nastavenie dochádzky - pri načítaní identifikatorov je nastavený 8*60 minút na očakávaný pracovný čas, 6 hodín na minimum a 12 hodín na maximum
 • vo vlastnostiach identifikátora sa nekontrolujú časy dochádzky, ak nie je zobrazený textbox


BBIQ3.942000, XP, Vista3.9.2009-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • možnosť exportovania zoznamu identifikátorov do súboru formát .dk.xml pre program RAK. Tlačidlo exportu doplnené v zozname identifikátorov, exportuje sa aktuálne otvorený zoznam identifikátorov.
 • možnosť výberu jazykovej mutácie na začiatku inštalácie programu
 • doplnená anglická mutácia


BBIQ3.912000, XP, Vista24.3.2009-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
upravené názvoslovie zariadení, ktoré je možné pravovať pomocu softvéru

BBIQ3.892000, XP, Vista18.2.2009-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
"
 • podporuje časové zóny pre OPJ DS-01 a pre OPJ BES-01
 • potrebný je novy procesor verzia 5.2 pre DS-01 a verzia 4.2 pre BES-01


BBIQ3.882000, XP, Vista9.2.2009-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • podporuje časové zóny len pre OPJ DS-01
 • potrebný je novy procesor verzia 5.2
 • kompatibilita aj so staršími procesormi, avšak funkcia časové zony v tomto prípade nefunguje


BBIQ3.872000, XP, Vista23.11.2008-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • upravené nastavovanie časových zón - funkcné len pre OPJ DS-01
 • možnosť importovať databázy vytvorené v programe RAK
 • vyžaduje nový procesor verzia 5.2 v prípade staršieho procesoru v OPJ software nie je funkčný


BBIQ3.862000, XP, Vista27.10.2008-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • upravené importovanie databázy identifikátorov z programu Modul DEK s koncovkou AZ, ZM. Import databázy bol doplnený o poradové číslo identifikátora a jemu pridelené číslo poschodia a číslo bytu


BBIQ3.852000, XP, Vista19.6.2008-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • software upravený pre OS Windows VISTA


BBIQ3.822000, XP29.2.2008-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • nový formulár na prevzatie identifikátorov - pre tlač
 • komunikačné nástroje s novou operačno-pamäťovou jednotkou, ktorá obsahuje funkcie PPM podporujúce programovanie s prenosovým médiom
 • úpravy z dôvodu nových hardwarových prvkov operačno-pamäťovej jednotky s funkciou ZPK (zapínací kontakt)
 • zvýšenie ochrany pred poškodením databázy pri nekorektnom ukončení programu


BBIQ3.752000, XP5.9.2007-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • podpora novej operačno-pamäťovej jednotky BES s možnosťou kombinovaného prístupového práva - identifikátor + prístupový kód. Pre zadanie prístupového kódu sa sa využíva kódovač s Wiegand výstupom BARAN.
- OPJ BES-01/PIN
- OPJ BES-01/FLASH+PIN


BBIQ3.732000, XP30.7.2007-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
 • podpora nových operačno-pamäťových jednotiek s FLASH pamäťou na 40.000 udalostí
 • - OPJ BES-01/FLASH
  - OPJ DEK-01/FLASH
 • pre operačno-pamäťové jednotky BES možnosť záznamu a kontroly vzdialeného otvárania napr. z domáceho telefónu alebo tlačidla


BBIQ3.692000, XP, Vista26.3.2007-na požiadanie 


Nové prvky vo verzii:
"
 • možnosť voľby JEDNO a MULTI DATABÁZOVEJ aplikácie
 • V prípade, že zvolíte typ inštalácie /jedno-databázová/, program vám umožní vytvoriť len jednu databázu, t.j. jeden zoznam identifikátorov a nastavenia pre zariadenia zapojené v jednej sieti. Vhodné pri správe jedného objektu, bytového domu.
 • Voľba /multi-databázová/ vám umožní v rámci programu vytvárať viaceré databázy - siete a tým umožní jednoducho spravovať viaceré objekty, domy, ulice a pod. Každá z databáz má vlastný zoznam identifikátorov a vlastné nastavenia zariadení. Vhodné napr. pre montážne firmy, správcov bytových domov a rôznych objektov. Túto voľbu môžete podľa potreby zmeniť neskôr v konfiguračnom súbore.
 • možnosť definovať nové zariadenie QUATRO - operačno-pamäťová jednotka 4RELE so štyrmi ovládacíme relé pre privolávanie výťahov

RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk