logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
  
nadpis
Technická podpora
Školenia a prezentácie

Bezplatné technické školenia sú zamerané na tieto systémy:

- digitálny dorozumievací systém DDS KARAT
- software BBIQ
- systém DEK SIEŤ
- výťahový kontrolný systém VKS a BSP
- bezkontaktný elektronický systém BES

Počas školenia Vám poskytneme informácie o technických vlastnostiach výrobkov a ich zapojení, predvedieme Vám ich funkčnosť a možnosti aplikácie. Zároveň Vám dáme k dispozícii dostupné technické a propagačné materiály, (katalógy, príručky, CD, DVD...).

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle - 02/5341 2923 a upresnite, ktoré výrobky by mali byť do výkladu zahrnuté. Technické školenia sa konajú v priestoroch našej firmy na ul. Martinčekova 3, Bratislava. Môžu prebiehať formou jedno až dvojhodinových prednášok, navrhnutý Vám bude termín školenia, ktorý však môže byť po dohode upravený. Na jednom technickom školení sa môže zúčastniť max. 6 osôb.


prihláste sa




PREZENTÁCIE
Pokiaľ máte záujem o naše výrobky, projekty, prípadne máte záujem o inštaláciu vstupných komunikačných systémov vo Vašom objekte, radi Vás uvítame v priestoroch našej firmy, kde pre Vás pripravíme audio-vizuálnu prezentáciu. Prezentácie sú vhodné pre výbory domovej samosprávy, správcovské firmy bytového fondu, montážne firmy a pracovníkov v oblasti prevencie kriminality. Každá prezentácia je špecificky pripravená pre konkrétne požiadavky zákazníka.

Pokiaľ máte záujem o prezentáciu je potrebné, aby ste si stretnutie dohodli telefonicky na čísle - 02/5341 2923 sedem dní vopred. Prezentácie sú možné v pondelok až štvrtok aj vo večerných hodinách pre max. 6 osôb. Po dohode je možné prezentáciu zrealizovať aj priamo u zákazníka.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk