nadpis
AKO POSTUPOVAŤ AK NÁJDETE DEK KĽÚČ

1. Skúste vyhľadať DEK kľúč v CEI - centrálnej evidencii na interete (zadajte číslo kľúča do vyhľadávacieho poľa "Identifikátor" podľa pokynov na úvodnej stránke).

2. Ak sa číslo DEK Kľúča v CEI nachádza systém vygeneruje HESLO.

3. Zavolajte na telefónne číslo 02-53412923 - prevádzkovateľovi služby SaNI, prípadne na číslo uvedené v kontaktoch pri vygenerovanom hesle - správca databázy. Tieto telefónne čísla nepatria majiteľovi kľúča. Oznámte vygenerované HESLO a dohodnite sa na spôsobe odovzdania kľúča.

4. Pokiaľ je číslo na DEK kľúči nečitateľné, odovzdajte ho alebo zašlite na obvodné oddelenie PZ SR, alebo správcovi Vášho prístupového systému alebo členovi Vášho domového výboru a požiadajte ich aby v tejto veci konali.

Všetky nájdené kľúče s identifikátorom, môžu byť doručené alebo prinesené na adresu prevádzkovateľa služby
   firma RYS
   Martinčekova 3
   821 09 BRATISLAVA 2

Pomocou hardwarových a softwarových nástrojov SaNI sa overí číslo nájdeného identifikátora a pokiaľ sa identifikátor nachádza v databáze CEI, bude vygenerovaný heslo, na základe ktorého je možné zistiť správcu prístupového systému - databázy, v ktorej je kľúč zaregistrovaný. Správca prístupového systému bude informovaný o nájdení kľúčov. Až samotný správca prístupového systému zistí komu kľúče patria a zabezpečí ich odovzdanie majiteľovi.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vyhľadávania alebo odovzdania nájdených kľúčov volajte: 02-53412923.
rys logo prevádzku služby CEI
zabezpečuje RYS
Identifikátor:   
© 2009 RYS    |    Design: Benmar