nadpis
OCHRANA ÚDAJOV V PROCESE VYHĽADÁVANIA

Z bezpečnostného hľadiska je systém evidencie vytvorený tak, aby neobsahoval žiadne osobné údaje o užívateľovi. Pri kryptovaní sa do súboru zakryptovanej databázy nedostáva žiadnen z týchto údajov: originálne číslo identifikátora, meno a adresa užívateľa, adresa umiestnenia systému, prípadne ďalšie systémové informácie, z ktorých by bolo možné určiť užívateľa alebo miesto prevádzky prístupového systému. To poskytuje dostatočnú ochranu pred akýmkoľvek zneužitím zakryprovanej databázy alebo centrálnej evidencie.

Aké kontaktné údaje je správne zadefinovať pri generovaní súboru?
Pokiaľ ste správcom databáz a rozhodli ste sa ich zakryptovať, musíte dodržať niekoľko zásad. Aby nemohlo dôjsť k zneužitiu nájdeného identifikátora, nesmú byť pri generovaní súboru definované také kontaktné údaje, ktoré by odhalili či už totožnosť majiteľa kľúčov, alebo bližšie konkretizovali adresu prevádzky systému. Kontaktný údaj neuvádzajte,prípadne uvedďte tel. číslo 02-53412923 - číslo na prevádzkovateľa služby CEI - firma RYS.

Na základe návrhu zo strany zástupcov výborov domových samospráv počas 4.stretnutia Občania a polícia dňa 29.11.2005 došlo k úprave centrálnej evidencie identifikátorov (CEI). Zakryptované databázy zahrnuté do centrálnej evidencia obsahujú len heslo a uvádzať je možné len kontakt na prevádzkovateľa služby firmu RYS - tel.čísle 02-53412923, mail: asistent@rys.sk a správcov databáz, ktorí zo zverejnením kontaktných údajov súhlasili.

Heslo je dôležité pre rýchlu identifikáciu databázy, hlavne pokiaľ spravujete viacero databáz. Heslo (heslá) si zapíšte a tieto záznamy uschovajte na bezpečnom mieste.
rys logo prevádzku služby CEI
zabezpečuje RYS
Identifikátor:   
© 2009 RYS    |    Design: Benmar