AKTUALIZOVANÉ 28.8.2023

Elektrický zámok V09 so spevnenou rotačnou západkou je určený pre povrchovú montáž do exteriéru a vhodný na elektronicky uzamknuté kontajnerové stojiská s posuvnou bránou. Prinášame Vám niekoľko typov pre jeho správnu montáž a zapojenie!

1. PRESNÁ MONTÁŽ

V09 sa skladá z dvoch základných častí – tela zámku a protiplechu. Telo zámku s elektronickou časťou má výsuvnú rotačnú západku (hrot), ktorá je vysokoodolná voči nárazom, chránená tvrdenými a pozinkovanými otočnými krúžkami odolnými voči útoku (píleniu, rezaniu apod). Protiplech slúži ako lôžko pre zasunutie hrotu pri zatvorení brány.

Pre dokonalé uzamknutie a spoľahlivú funkčnosť zámku je nevyhnutná presná montáž a zarovnanie týchto dvoch častí tak, aby nevznikla žiadna prekážka hrotu pri rotovaní a zasúvaní do protiplechu. V prípade, že je konštrukcia brány krivá, nestabilná – posuvná časť brány sadá, protiplech je namontovaný nedostatočne presne, môže časom vzniknúť pruženie na hrot a tým dochádza k „zadrhávaniu“ zámku pri jeho pohybe.

2. SPRÁVNE UMIESTNENIE

Elektrický zámok V09 musí byť inštalovaný z vnútornej strany chráneného priestoru! Ak ho teda inštalujete na bránu kontajnerového stojiska, cykloprístrešku, telo zámku musí byť umiestnené vo vnútri stojiska, aby bol zámok chránený pred neodbornou manipuláciou, vandalizmom, či krádežou.

V prípade, že brána nie je uspôsobená pre V09, použiť je potrebné Montážne príslušenstvo (konzoly, podložky apod.). Umiestnenie zámku sa odporúča vo výške min. 40 cm / max. 50 cm od najpevnejšej časti posuvnej brány, t.j. od koľajnice.

3. NAPÁJANIE

Nevhodné zapojenie a zdroj napájania môžu spôsobiť slabý výkon a nedostatočnú silu pre pohyb hrotu. Preto je dôležité vybrať správny zdroj. Napriek tomu, že pre V09 sa odporúča napájanie 24 V DC, efektívnu funkčnosť zámku viete dosiahnuť aj s použitím zdroja na 12 V DC, ktorý sa v prístupových systémoch používa najčastejšie.

ZDROJ 12 VDC – Ak využívate v systéme zdroj 12 V DC, je potrebné v zapojení pred zámok zaradiť transil BZW 06-26 a ovládací modul V09 . Tieto komponenty výrazne zefektívňujú výkon elektroniky a vnútorného mechanizmu, ktorý zabezpečuje pohyb hrotu. Uvedené zapojenie je ODPORÚČANÉ, často sa využíva aj pri batériových systémoch alebo pri zapojení spolu s APS systémom alebo OPJ iKURA (APS a iKURA nesmie byť napájaný 24V zdrojom).

ZDROJ 24 V DC – ak využívate v systéme zdroj 24 V DC pre napájanie V09, nesmie byť z toho istého zdroja napájaný systém APS a tiež je potrebné preveriť aký rozsah napájania podporuje pripojená bezkontaktná čítačka (množstvo čítačiek je striktne na 12 VDC), odporúčané sú IDESCO čítačky s rozsahom napájania 10 – 30VDC.

4. OTVORENIE BRÁNY

Pri tomto type zámku má vplyv na jeho funkčnosť aj spôsob akým je posuvná brána otváraná. Chybou je, ak sa bránou trhne ešte počas činnosti (rotácie a zasúvania) hrotu, vtedy môže dôjsť k jeho zaseknutiu a proces otvorenia je potrebné zopakovať.

Najsprávnejší postup pri otváraní brány je nasledovný:

  • priložte identifikátor, odblokuje sa zámok,
  • najskôr zatlačte bránu na krátko v smere jej zatvárania,
  • potom potiahnite bránu v smere otvárania.

Pre osoby, ktoré bránu používajú je vhodné formou jednoduchej tabuľky umiestnenej pri bezkontaktnej čítačke zverejniť spôsob, ako bránu bezpečne otvoriť.

V prípade záujmu Vám vyrobíme
informačnú tabuľku pre V09 na mieru
aj s Vaším logom.
Pozrieť výrobky