TaKe (skratka „Tag Keyboard emulator“) je nová doplnková aplikácia pre OS Windows, ktorú sme pripravili pre jednoduché načítavanie UID čísla RFID čipu alebo iButton čipu do akéhokoľvek PC programu, v ktorom je možné vpisovať text.

Načítanie UID čipu cez pripojený programátor bolo doteraz podporované len do obslužných programov pre prístupové systémy ako BBIQ, RAK, iKURA apod. S aplikáciou TaKe môžete UID načítať napríklad do emailu, web portálu, do rôznych tabuľkových programov ako napr. Excel alebo textových editorov ako Word, Poznámkový blok a pod., jednoducho všade tam, kde sa dá písať text.

TaKe emuluje / napodobňuje písanie klávesnicou. Stačí mať pripojený programátor UID čísel a po priložení čipu k čítačke na programátori sa v textovom poli zvoleného programu zobrazí UID. Vybrať si môžete aj spôsob zapisovanie načítaných UID čísel, napr. v riadku oddelené čiarkami, medzerami alebo pod seba, každé UID v novom riadku, možností je viac.

TaKe je veľká pomoc najmä pri správe čipov, napr. pre vytvorenie vlastného odovzdávacieho protokolu, zálohovanie zoznamu UID aj mimo obslužný program. Je to tiež jednoduché riešenie pridávania čipov do databáz spravovaných cez naše cloudové riešenia SSO „Správa smart objektov“ na ryscloud.sk.

stiahnuť TaKe