SWaP je multifunkčné zariadenie, jedinečné svojho typu na trhu, ktoré poslúži (1) ako SMčip – spínací modul s čipom, (2) ako Wiegand opakovač zabezpečí spoľahlivý prenos Wiegand kódu na dlhšie vzdialenosti medzi čítačkou a operačnou jednotkou a (3) ako prevodník formátov Wiegand kódov umožní aj bez zmeny konfigurácie čítačky kompatibilitu medzi čítačkou a operačnou jednotkou, ktoré majú nastavené rôzne Wiegand formáty.

1. SMčip – spínací modul s čipom aj pre iKURA

SWaP môže byť použitý ako SMčip – spínací modul s čipom, t.j. umožňuje odblokovanie zámku z domáceho telefónu alebo cez výstupné tlačidlo s vytvorením dátového záznamu o odblokovaní. Na rozdiel od staršieho typu SMčipu, SWaP má výstupné svorky nie len pre DEK/iButton, ale aj pre Wiegand / RFID, tzn. že môže byť použitý aj s operačnou jednotkou iKURA, ktorá má len Wiegand vstup pre pripojenie bezkontaktnej čítačky. SWaP je štandardne podporovaný pre iKURA, UNISIEŤ-F, RAK DEK a Modul DEK.


2. Opakovač Wiegand kódu predlžuje káblovú trasu medzi čítačkou a operačnou jednotkou a pomáha odstraňovať rušenie prenosu Wiegand kódu

SWaP je ideálny pre inštalácie, v ktorých potrebujete predĺžiť odporúčanú vzdialenosť 15 m medzi čítačkou a operačnou jednotkou a zabezpečiť tak, že po priložení RFID čipu sa Wiegand kód dostane až do operačnej jednotky. Pomáha aj na miestach, kde sa prejavuje elektromagnetické rušenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu a spoľahlivosť čítania Wiegand kódu. Zapojenie SWaPu medzi čítačku a operačnú jednotku zvýši kvalitu prenosu Wiegand kódu a samozrejme podporuje rôzne Wiegand formáty, takže sa vie prispôsobiť nastaveniu čítačky a opakovať Wiegand kód na dlhšej trase až do operačnej jednotky.

SWaP optimalizuje tvar Wiegand signálu z čítačky tak, aby bol kompatibilný pre štandard operačných jednotiek UNISIEŤ (napäťovú úroveň a šírku impulzov vysielaného Wiegand signálu).


3. Prevodník Wiegand formátov veľmi praktickým spôsobom pomáha zvýšiť kompatibilitu medzi čítačkami a operačnými jednotkami

SWaP funguje aj ako prevodník Wiegand formátov. Znamená to, že aj bez zmeny konfigurácie čítačky dokáže vytvoriť kompatibilitu medzi čítačkou a operačnou jednotkou, ak majú nastavenú rôznu dĺžku Wiegand formátu, napr. čítačka je v 58 bitovom formáte, ale operačná jednotka podporuje len 34 bitový. SWaP umožní konvertovať vyslaný 58 bit formát na 34 bit, ktorý vie operačná jednotka spracovať. Vhodné využiť napr. pri starších operačných jednotkách UNISIEŤ, ku ktorým sa pripájajú novšie čítačky. Podporované Wiegand formáty sú 58,34, 32 a 26 bit.

SWaP pomôže aj pri kompatibilite čítačky a operačnej jednotky, ktoré síce majú rovnaký, nar. 32 bitový formát ale čítačka vysiela kód v obrátenom poradí ako ho vie operačná jednotka spracovať. V tomto prípade SWaP len prevráti poradie bajtov Wiegand výstupu, pričom zachová dĺžku výstupného a vstupného kódu, t.j. 32 bitový zostane 32 bitový.

Jednotlivé funkcie – prevádzkové režimy sa nastavujú cez otočný prepínač:
0-1 – funckia SMčipu, 2-9 – Wiegand opakovač a prevodník . Funkciu SMčipu nie je možné kombinovať s funckiami Wiegand opakovača a prevodníka.


Pozrieť výrobky