UPOZORNENIE! Vybavovanie objednávok bude z dôvodu letnej dovolenky pozastavené od 29.7.2024 do 18.8.2024.

Vyzdvihnutie objednávky uloženej v RYSBOXe bude možné do 26.7.2024 (vrátane) do 19.00 hod a potom až od 19.8.2024.


Pripravili sme pre Vás jednoduchý spôsob vyzdvihnutia objednávky aj mimo otváracie hodiny našej predajne.

Objednávku si môžete vyzdvihnúť aj v RYSBOXe, ktorý sa nachádza v chránenom priestore na Martinčekova 5, 821 09 Bratislava (vestibul sekretariátu).

Vyzdvihnutie tovaru v RYSBOXe je možné Po – Pia od 7.00 – 19.00 h

RYSBOX je určený pre objemovo menšie objednávky, preto ak nie je možné Vašu objednávku umiestniť do RYSBOXu (do jednej alebo viacerých schránok), budete na to upozornený.

Ak je možné Vašu objednávku uložiť do RYSBOXu, Váš tovar pripravíme a odošleme Vám SMS s autorizačným kódom, ktorý Vám bude slúžiť ako PIN kód pre otvorenie vchodových dverí do vestibulu a schránky RYSBOXu. Vchodové dvere a schránka RYSBOXu, v ktorej je uložená Vaša objednávka sa otvárajú po zadaní PIN zároveň.

UPOZORNENIE! Po vybratí tovaru zo schránky, zatvorte dvierka schránky ako posledné, tesne pred Vašim odchodom, viď návod nižšie.

Ako použiť RYSBOX

  1. Na tlačidlovej klávesnici pred vstupom do chráneného priestoru zadajte autorizačný kód z SMS správy alebo emailu.
  2. Otvoria sa vám vstupné dvere do chráneného priestoru a zároveň aj schránka, v ktorej máte objednávku.
  3. Vstupné dvere potlačte dovnútra a vstúpte počas zvukového signálu.
  4. Z otvorenej schránky si vyberte objednávku a doklady (pípanie, ktoré počujete signalizuje otvorenie schránky).
  5. Jeden originál faktúry označený ako „RYS“ podpíšte a vložte ho späť do schránky, druhý originál faktúry si zoberte.
  6. Zatvorte dierka schránky. Dvierka schránky zatvorte tesne pred Vašim odchodom!
  7. Do 3 sekúnd od zatvorenia schránky sa vám otvoria dvere pre výstup z chráneného priestoru. Dvere otvore – ťahajte, vyjdite von počas zvukového signálu

Otvorenie dverí a schránky je sprevádzané zvukovými signálmi. Ak dvierka na schránke nezatvoríte, neotvoria sa ani vchodové dvere.

V prípade, že sa niečo nepodarilo a zostali ste vo vestibule a neviete vyjsť von, volajte tel. č. 0905848139.