Do predaja uvádzame aktualizovanú verziu RAK BES s novým dizajnom integrovanej bezkontaktnej čítačky na doske plošných spojov.

Nová verzia operačnej jednotky bude dostupná pod označením RAK BES/D so 125 kHz čítačkou integrovanou na doske plošných spojov (DPS). Čítačka je vyleptaná priamo do DPS, čo zvyšuje komfort pri montáži a spoľahlivosť pri prevádzke prístupového systému. RAK BES/D má štandardne osadený 3-pinový konektor, cez ktorý je možné pripájať externú čítačku s výstupom RS232.

Novú DPS RAK BES/D si môžete objednať pod číslom: 0032023001

Nové prvky na DPS RAK BES/D:

  • bezkontaktná čítačka 125 kHz vyleptaná do DPS
  • oranžová LED pre signalizáciu napájania a zopnutia relé
  • neobsahuje už LEDky pre komunikáciu s PC
  • 3-pin konektor pre pripojenie externej čítačky

Všetky ostatné funkcie, vlastnosti a spôsoby zapojenia a programovania sú zachované ako pri predchádzajúcej verzii RAK BES (Master funkcia, programovacie tlačidlá, softvérové programovanie cez obslužný program RAK, svorky pre pripojenie výstupného tlačidla, LED pre signalizáciu otvorenia cez výstupné tlačidlo).

Pozrite si on-line návod RAK BES.

RAK BES/D je autonómna operačná jednotka, ktorá môže byť inštalovaná samostatne, alebo ako komplet môže byť osadená do tlačidlových tabiel KARAT a GARANT z produkcie TESLA STROPKOV a.s. RAK BES je vhodný pre inštaláciu do menších bytoviek a rodinných domov, kancelárskych priestorov a objektov, kde vyžaduje len nižší stupeň bezpečnosti bez záznamu udalostí o vstupe a výstupe.

Prehľad dostupných kompletov pre tlačidlové tablá KARAT a GARANT nájdete tu.

UPOZORNENIE: Staršia DPS obj.č. 0032009009 bez 3-pin konektoru a komplety RAK BES so staršou DPS sú dodávané až do vypredania ich zásob. Následne pristúpime k predaju kompletov s novou DPS (obj. č. 0032023001 – RAK BES/D).