Ak chcete bezpečne prevádzkovať elektrický zámok V09 v prístupovom systéme napájanom 12 VDC (batériové, solárne systémy, APS), odporúčame použiť ovládací modul V09, ktorý nahrádza doteraz používaný DC menič s kondenzátorom.

Výhody pri použití ovládacieho modulu V09

  • jednoduchšia montáž zámku
  • zvuková signalizácia odblokovania
  • optická signalizácia stavu (nabíjanie kondenzátorov, odblokovanie)
  • nižšia spotreba v pohotovostnom stave (stand-by) 8 mA
  • integrovaná prepäťová ochrana
  • vstupné napätie už od 8 VDC
  • vyšší prídržný prúd 0,35 A, čo zabezpečí udržanie kotvičky solenoidu (pohyblivý hrot cievky) v zasunutom stave na nastavený čas
  • nedochádza k opaľovaniu kontaktov relé na OPJ, pretože sa nespína priamo cievka zámku
  • nastaviteľný prevádzkový mód, možné využitie aj impulzného výstupu zámku
  • spoľahlivá funkčnosť zámku v batériových systémoch
ovládací modul V09

Elektrický zámok V09 s ovládacím modulom V09 je vhodný aj do prístupových systémov s batériovým alebo solárnym napájaním, kde bude bezproblémovo fungovať aj pri nižších vstupných napätiach od 8 V DC.

Ovládací modul má vstavanú prepäťovú ochranu, ktorá zabraňuje poškodeniu ovládacieho modulu a elektroniky všetkých pripojených zariadení za modulom, napr. operačnej jednotky. Napriek vstavanej prepäťovej ochrane dôrazne odporúčame pridať dodatočnú prepäťovú ochranu, napríklad TVS diódu (transil) aj priamo na elektrický zámok V09, a to pokiaľ možno čo najbližšie k zámku. Zámok V09 má vstupné napätie 24 V. Pridaním transilu sa predíde zbytočnému vyžarovaniu elektromagnetického rušenia do okolia káblom. Vyžarované rušenie môže nepriaznivo ovplyvňovať iné elektronické zariadenia vrátane samotného modulu V09 a operačnej jednotky.

elektrický zámok V09

Ako funguje ovládací modul V09

Ovládací modul V09 je určený pre použite s elektrickým zámkom Viro V09. Môže byť však použitý aj s iným solenoidovým elektrickým zámkom alebo podobným zariadením s nominálnym ovládacím napätím 24V, pričom DC odpor cievky solenoidu nesmie byť menší ako 18Ω.

DPS ovládacieho modulu V09

Ovládací modul V09 obsahuje napäťový menič a batériu kondenzátorov, ktorá sa po aktivácií vybije do cievky solenoidu zámku, čím poskytne mechanizmu zámku dostatočné napätie a prúd na pritiahnutie kotvičky. Zároveň nie je potrebný výkonný zdroj, pretože tento prúd sa prívádza len krátkodobo (rádovo desiatkach ms). Po pritiahnutí kotvičky je prúd potrebný pre držanie kotvičky v zasunutom stave (tzv. prídržný prúd) nižší, ako impulzný prúd dodávaný pre prvotné pritiahnutie kotvičky.


Na stiahnutie:

Pozrieť výrobky