V zimnom období je veľmi dôležité kontrolovať stav batérie v solárnych a batériových prístupových systémoch. Často sa inštalujú na kontajnerových stojiskách, boxoch pre odpadové nádoby, cykloprístreškoch a iných vonkajších stavbách bez prívodu elektrickej energie.

Chladné dni, málo slnečného svitu počas dňa, prípadne snehová pokrývka na solárnom panely môžu urýchliť vybitie batérie, čo v podstate znefunkční systém a užívateľom znemožní prístup do stojiska. Spôsob ako mať stav batérie pod kontrolou je niekoľko. Okrem fyzickej kontroly, ktorá vyžaduje najmä čas, pretože je potrebné ísť priamo na miesto inštalácie, môžete kontrolovať stav batérie oveľa jednoduchšie, pohodlnejšie a spoľahlivejšie na diaľku a to pomocou troch našich zariadení SIM-ON , KUKS2 a iKURA.

Nedávna snehová kalamita v Košiciach, preverila naše systému inštalované na kontajnerových stojiskách v mestskej časti Košice – Západ, kde hrubá snehová vrstva zakryla solárne panely. Stav batérií, ktoré napájajú prístupové systémy na jednotlivých stojiskách, sme mohli sledovať on-line. Správy dostávame pravidelne z operačných jednotiek SIM-ON, vieme presne, kedy je systém v poriadku a kedy bude potrebný servisný zásah, napríklad očistenie solárneho panelu alebo výmena batérie.

UNI SIEŤ- F SIM-ON

Operačná jednotka SIM-ON administrovaná cez GSM

Pre kontrolu stavu batérie na diaľku môžete využiť operačnú jednotku SIM-ON, ktorá využíva GSM sieť a formou SMS správ upozorňuje na nízky stav batérie. Komunikácia s riadiacou jednotkou je obojstranná, tzn. že aktuálny stav batérie si môžete od riadiacej jednotky kedykoľvek vyžiadať. SIM-ON patrí do triedy operačných jednotiek UNI SIEŤ – F a umožňuje plnú administráciu v programe BBIQ cez GSM pripojenie a jednosmernú kontrolu vstupu so záznamom udalostí.

SMS správy so stavom napájania odosielané z OPJ SIM-ON

Úsporný režim pre batériové a solárne systémy

SIM-ON má dva prevádzkové režimy, štandardný pre napájanie z elektrorozvodnej siete a úsporný, ktorý sa využíva pri solárnych alebo batériových systémoch. Úsporný režim je nastavený tak, aby sa čo najviac optimalizoval výkon akumulátora a tým predlžovala prevádzková doba systému. SIM-ON minimalizuje odber pri prevádzke tak, že dočasne odpojí – deaktivuje čítačku. Tá sa opätovne aktivuje až stlačením aktivačného tlačidla na vopred definovaný časový limit 8 sekúnd alebo do priloženia identifikátora k čítačke (pokiaľ nepresiahne max. čas 8 s). Tento
čas postačuje na prečítanie identifikátora a odblokovanie elektrického zámku.

Jeden SIM-ON Vám umožní spravovať celú sieť operačných jednotiek cez GSM

Ak využívate operačné jednotky UNISIEŤ-F s výstupom RS485, stačí k nim pripojiť jednu jednotku SIM-ON a môžete celý systém spravovať cez mobilnú sieť. SIM-ON v tomto prípade zabezpečuje funkciu GSM koncentrátora cez RS485 pripojenie.

SIM-ON podporuje obe technológie RFID aj iButton, umožňuje jednosmernú kontrolu (len vstup) so záznamom udalostí. Je vhodná pre kontajnerové stojiská a cykloprístrešky alebo miesta, ktoré je potrebné spravovať na diaľku a nevyžaduje sa aj kontrola výstupu alebo kontrola stavu dverí.

Viac o OPJ SIM-ON.

KUKS 2 – regulátor batériového napájania s on-line kontrolou

KUKS 2 je šikovné riešenie pre všetky existujúce batériové alebo solárne systémy s operačnými jednotkami UNI SIEŤ – F. Môže byť do systému doplnený aj dodatočne a nevyžaduje zásadné zmeny v zapojení. Jediným ďalším komponentom, ktorý do systému pribudne je aktivačné („zobúdzacie“ ) tlačidlo, odporúča sa tlačidlo s LED diódou, ktorá umožní aj fyzickú signalizáciu stavu batérie na mieste.

KUKS 2 s LoRa modemom

KUKS 2 umožňuje nielen kontrolu stavu batérie cez LPWAN sieť (dodáva sa s LoRA modemom), no zároveň výrazne šetrí energiou.

Kontrola stavu batérie a správa zariadenia na diaľku

Veľkou výhodou KUKS 2 je pripojenie do LPWAN siete a možnosť získavať informácie o systéme on-line na diaľku. Po zapojení KUKS 2 (on-line/ off-line) kontroluje stav nabitia hlavnej batérie v pravidelných intervaloch . Informácia o stave batérie je posielaná cez LPWAN sieť do RYS CLOUDu, kde je možné v SSO – správe smart objektov administrovať jednotlivé zariadenia KUKS 2. Podľa užívateľských preferencií nastavených v SSO sa správa o stave batérie odosiela aj emailom alebo sms, čím získate okamžitý prehľad o aktuálnom stave systému. Okrem stavu batérie je možné sledovať aj silu signálu, počet aktivácií cez tlačidlo.

emailová správa o stave napájania odoslaná z KUKS 2 cez LPWAN

Poznámka: Portál SSO je momentálne v skúšobnej prevádzke a užívateľské prihlásenie a administrácia zariadení zatiaľ nie sú možné. Informácie zo zariadení sú z SSO automaticky preposielané emailom alebo sms k správcovi prístupového systému podľa jeho preferencií.

Optická a zvuková signalizácia stavu batérie

V prípade kritického stavu kapacity batérie pod 20% sa po vypnutí výstupu ozve varovná melódia upozorňujúca na nízky stav, bliká výstražná červená LED na výstupnom tlačidle (alebo externej LED) a zaznie séria pípnutí, na základe ktorej je možné určiť stav vybitia.

Úspora energie

KUKS 2 funguje tak, že „uspí“ prístupový systém v čase kedy sa nevyužíva, t.j. nie je používaná brána pre vstup do stojiska, čo je viac ako 90% času počas dňa. KUKS 2 minimalizuje odber dočasným odpojením výstupu – deaktivuje nevyužívané komponenty prístupového systému ako je napr. čítačka, operačná jednotka, čím výrazne šetrí akumulátor. Samotný KUKS 2 má odber cca 1,2 mW.

Ak je potrebný vstup do kontajnerového stojiska, prístupový systém sa opätovne „zobudí“ stlačením aktivačného tlačidla pripojeného na jednotku KUKS 2. Tým sa aktivuje výstup na vopred nastavený časový interval potrebný pre prečítanie identifikátora bezkontaktnou čítačkou, overenie identifikátora v databáze operačnej jednotky a odblokovanie impulzného elektrického zámku.

Viac o KUKS 2.

iKURA – ideálna pre polopodzemné kontajnery a kontajnerové boxy

Najnovším prírastkom do rodiny našich operačných jednotiek je autonómna jednotka iKURA s podporou NB-IoT, LoRaWAN, GSM a Bluetooth pripojenie. Poskytuje široké možnosti správy a kontroly na diaľku podľa potrieb užívateľa. iKURA je riešením pre solárne a batériové prístupové systémy ale aj pre systémy napájané na nočný prúd.

iKURA

V súčastnosti sa iKURA vo verzii Bluetooth využíva v systéme APS, kde nahradila pôvodnú operačnú jednotku RAK BLUE. iKURA podporuje aj mobilnú aplikáciu RAK a tiež štandardné pripojenie cez USB. Aj APS s OPJ iKURA môžete využívať na monitorovanie stavu napätia prístupového systému na kontajnerovom stojisku, stačí doplniť anténu a SIM kartu s podporou LPWAN a pripojiť sa do SSO služieb na RYS CLOUD.

iKURA má v sebe integrované všetky funkcie KUKS 2, takže jej inštaláciou získate plnohodnotný prístupový systém s reguláciou napájania. Multidatabázová pamäť, malé rozmery a možnosť nastavenia nízkoenergetickej prevádzky ju robia vhodnou pre polopodzemné alebo podzemné kontajnery, kontajnerové boxy, ale i netradičné miesta bez prívodu energie ako sú poľovnícke posedy, lesné závory či chatky. Samozrejme môže byť použitá aj v štandardných prístupových systémoch s napájaním z elektrorozvodnej siete, kde sa vyžaduje on-line správa cez cloud.

iKURA umožňuje okamžité zasielanie nastaviteľných alarmových stavov ako je stav brány alebo poklopu (otvorené/zatvorené), stav napätia alebo
upozornenie na použitie konkrétneho identifikátora. iKURA je možné spravovať on-line cez SSO, cez Bluetooth aplikáciu RAK alebo off-line cez PC softvér.

Správa smart objektov

Pripravovaný portál Správa smart objektov (SSO) umožní zobrazenie aktuálneho stavu všetkých zariadení (SIM-ON, KUKS 2, iKURA), ktoré budete mať v správe. Cez užívateľský účet budete mať prístup k nastaveniam zariadení, nastaveniam upozornení na zariadenia a ich prehľad. Pri operačnej jednotke iKURA získate navyše možnosť zmeny parametrov a aktualizáciu databázy cez RYS Cloud.

Prehľad zariadení v SSO.
V poslednom stĺpci sú uvádzané tieto údaje: Aktivácie
– počet stlačení aktivačného tlačidla (iKURA, KUKS2), Prístupy – počet otvorení brány / poklopu (len iKURA), Buffer – cloudové úložisko udalostí pre SIM-ON.

Upozornenie: Verzia operačnej jednotky iKURA s LPWAN pripojením a online správa cez SSO bude dostupná začiatkom roka 2023. O dostupnosti služby vás budeme priebežne informovať.