iKuraCON – konfigurátor parametrov

Návod k obslužnému programu iKuraCON pre konfiguráciu parametrov operačnej jednotky iKURA. Program je optimalizovaný pre Windows 10 a vyššie.

iKuraMAN – databázový manažér

Návod na vytváranie databáz identifikátorov pre operačnú jednotku iKURA v programe iKuraMAN. Program je optimalizovaný pre Windows 10 a vyššie.