ikura_firmver

Z dôvodu neustáleho vylepšovania našej operačnej jednotky iKURA a zároveň rozširovania možností jej pohodlného využívania aj pre vzdialenú správu cez SSO dochádza k častejším aktualizáciám firmvéru.

V súčastnosti je na trhu niekoľko typov hardvérových vyhotovení iKURA a každá z nich využíva iný firmvér. Dôležité je, aby ste si nainštalovali firmvér zodpovedajúci verzii vašej operačnej jednotky iKURA.

Ako si overíte verziu operačnej jednotky, t.j. verziu HW a sériové číslo:

  • verzia hardvéru (HW) – je vyznačená na doske plošných spojov
  • sériové číslo (SW) – po korektnom pripojení OPJ k PC sa sériové číslo zobrazí v programe iKuraCON v stavovom riadku v spodnej časti okna. Štítok zo sériovým číslom je aj na kryte jednotky, odporúčame však vždy načítať SW cez program iKuraCON.

Pozrite si v návode ako pripojiť iKURA k PC a zistiť sériové číslo.

Dostupné verzie firmvéru

iKURA s hardvérom HW rev 04 a 05 (vyznačené na DPS) sú označené sériovými číslami Kxxxxxx alebo KAxxxxx (kde x je poradové číslo v sérií) . Pre tieto operačné jednotky je potrebné používať firmvér verzia REV05_KA.

iKURA s hardvérom HW rev 06 (vyznačené aj na DPS) sú označené sériovými číslami KBxxxxx alebo SBxxxxx (kde x je poradové číslo v sérií) . Pre tieto operačné jednotky je potrebné používať firmvér verzia REV06_KB.

Pozrite si tabuľku s aktuálnym firmvérom na stiahnutie.

Čo sa stane, ak nahráte nesprávny firmvér

V prípade, že si do operačnej jednotky nahráte nesprávnu verziu firmvéru, operačná jednotka bude dočasne nefunkčná a nebude s ňou vedieť komunikovať a teda ani nahrať správny firmvér. V takom prípade kontaktujte naše technické oddelenie, kde vám vysvetlia možnosti ako obnoviť funkčnosť operačnej jednotky.