Zoznam softvérových aplikácií

Stiahnuť softvérVerziaOS WindowsNávodDátum
RAK1.222000, XP, Vista, 7,8, 10manuál3.9.2014
RAK 1.181.182000, XP, Vista,7,8, 10manuál19.1.2010
MODUL DEK4.62000, XP, Vista, 7, 8, 10manuál17.2.2010
LOG2DEK1.12000, XPmanuál26.10.2002


Popis softvérových riešení a doplnkových aplikácií

RAK – softvér určený pre operačné jednotky OPJ RAK SLIM, RAK BES, RAK DEK, RAK ACCESS RS232. Software slúži pre programovanie identifikátorov a nastavenia základných vlastností jednoduchého prístupového systému RAK.

MODUL DEK – softvér určený pre OPJ 01 4FN17024/1 , OPJ 02 4FN17024/2 – operačno-pamäťové jednotky 1. generácie. Software slúži pre programovanie identifikátorov a nastavenia základných vlastností jednoduchého prístupového systému DEK.

LOG 2DEK – je nadstavbový program k softwaru MODUL DEK a slúži na monitorovanie dvoch operačno-pamäťových jednotiek 1, generácie OPJ 01 a 02 v reálnom čase (on-line). Preto je nutné, aby mal Váš počítač dva sériové porty a umožňoval tak pripojenie dvoch OPJ. Podmienkou pre správnu inštaláciu LOG 2DEK je nainštalovanie softwaru Modul DEK (verzia 4.0 a vyššie).


Zmeny v aktuálnych verziách

RAK 1.22 – AKTUÁLNA VERZIA – 3.9.2014

 • softvér upravený pre využitie s operačnými jednotkami RAK SLIM
 • možnosť nastaviť režim pre spínací a rozopínací impulz podľa typu pripojeného elektrického zámku k OPJ RAK SLIM.
 • doplnená možnosť konfigurácie Master kľúča pre RAK SLIM, RAK BES a RAK DEK..

RAK 1.18 – AKTUÁLNA VERZIA – 19.1.2010

UPOZORNENIE: Softvér v1.18 použite len pre staršie OPJ RAK s konektorom RS232 a USB bez podpory MASTER funkcie.

 • verzia 1.18 zabezpečí pri týchto operačných jednotkách správnu aktualizáciu databázy, t.j. prenos identifikátorov z PC do operačnej jednotky. (Pri použití vyššej verzie softvéru pri starších OPJ funguje len načítanie identifikátorov z OPJ, no posielanie do OPJ zlyháva).

MODUL DEK 4.6 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 17.2.2010

 • podpora pre operačný systém Windows Vista a Windows 7.

Archív záznamov o zmenách vo verziách

RAK 1.17 – OS Windows 2000, XP, Vista – 22.4.2008

 • nová poľská a španielská mutácia softvéru.

RAK 1.14 – OS Windows 2000, XP, Vista – 10.3.2008

 • nová nemecká mutácia softvéru

RAK 1.13 – OS Windows 2000, XP, Vista – 22.1.2008

 • nová anglická mutácia softvéru
 • doplnená česká mutácia

RAK 1.8 – OS Windows 2000, XP, Vista – 01.12.2008

 • doplnené zobrazenie počtu identifikátorov v databáze + počtu označených identifikátorov (pravý dolný roh hlavného okna).
 • v súbore s hromadným preberacím protokolom pridaná položka poradového čísla riadku.
 • linearizovaný priebeh načítavania identifikátorov do prenosového čipu.

RAK 1.7 – OS Windows 2000, XP, Vista – 11.11.2008

 • doplnená možnosť importovania identifikátorov z programu Modul DEK cez menu ‚Súbor/Import .zm,.am‘.

RAK 1.6 – OS Windows 2000, XP, Vista – 27.10.2008

 • vo verzii RAK 1.6 bol doplnený preberací protokol identifikátorov – jednoduchý ako aj hromadný. Texty preberacích protokolov sú upravené pre využitie vo viacbytových domoch s odvolaním sa v niekoľkých bodoch na domový poriadok. Preto je potrebné ubezpečiť sa, že text protokolu je v súlade s platným domovým poriadkom.

MODUL DEK 4.5 – OS Windows 2000, XP – 30.3.2008

 • verzia MODUL DEK 4.5 umožňuje definovanie COM porty s dvojčíselnou hodnotou, napr. 10,11… V predchádzajucich verziach bolo možné definovať len COM port s hodnotou 0-9. Táto verzia je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port a inštaluje sa, ak sa v systém bude používať nový typ programátora/prevodníka s komunikačnou rýchlosťou 115KBd, ktorý sa štandardne využíva pre systém DEK SIEŤ.

MODUL DEK 4.3 – OS Windows 2000, XP- 31.10.2005

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.3 je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port a zároveň, ak sa v systém bude používať nový typ programátora/prevodníka s komunikačnou rýchlosťou 115KBd, ktorý sa štandardne využíva pre systém DEK SIEŤ. Podporuje pripojenie programátora prenosového média PPM.

MODUL DEK 4.2 – OS Windows 2000, XP – 3.1.2005

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.2 je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port. Podporuje pripojenie jednoduchej programovacej jednotky a programátora prenosového média PPM.

MODUL DEK 4.0 – OS Windows 2000, XP – 30.1.2003

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.0 je určená pre PC, ktoré môžu využiť na pripojenie systému DEK len sériový port. Podporuje pripojenie jednoduchej programovacej jednotky a programátora prenosového média PPM.