Zoznam softvérových aplikácií

Stiahnuť softvérVerziaOS WindowsNávodDátum
RAK1.222000, XP, Vista, 7,8, 10, 11manuál3.9.2014
RAK 1.181.182000, XP, Vista,7,8, 10, 11manuál19.1.2010
MODUL DEK4.62000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11manuál17.2.2010
LOG2DEK1.12000, XPmanuál26.10.2002


Popis softvérových riešení a doplnkových aplikácií

RAK – softvér určený pre operačné jednotky OPJ RAK SLIM, RAK BES, RAK DEK, RAK ACCESS RS232. Software slúži pre programovanie identifikátorov a nastavenia základných vlastností jednoduchého prístupového systému RAK.

MODUL DEK – softvér určený pre OPJ 01 4FN17024/1 , OPJ 02 4FN17024/2 – operačno-pamäťové jednotky 1. generácie. Software slúži pre programovanie identifikátorov a nastavenia základných vlastností jednoduchého prístupového systému DEK.

LOG 2DEK – je nadstavbový program k softwaru MODUL DEK a slúži na monitorovanie dvoch operačno-pamäťových jednotiek 1, generácie OPJ 01 a 02 v reálnom čase (on-line). Preto je nutné, aby mal Váš počítač dva sériové porty a umožňoval tak pripojenie dvoch OPJ. Podmienkou pre správnu inštaláciu LOG 2DEK je nainštalovanie softwaru Modul DEK (verzia 4.0 a vyššie).


Zmeny v aktuálnych verziách

RAK 1.22 – AKTUÁLNA VERZIA – 3.9.2014

 • softvér upravený pre využitie s operačnými jednotkami RAK SLIM
 • možnosť nastaviť režim pre spínací a rozopínací impulz podľa typu pripojeného elektrického zámku k OPJ RAK SLIM.
 • doplnená možnosť konfigurácie Master kľúča pre RAK SLIM, RAK BES a RAK DEK..

RAK 1.18 – AKTUÁLNA VERZIA – 19.1.2010

UPOZORNENIE: Softvér v1.18 použite len pre staršie OPJ RAK s konektorom RS232 a USB bez podpory MASTER funkcie.

 • verzia 1.18 zabezpečí pri týchto operačných jednotkách správnu aktualizáciu databázy, t.j. prenos identifikátorov z PC do operačnej jednotky. (Pri použití vyššej verzie softvéru pri starších OPJ funguje len načítanie identifikátorov z OPJ, no posielanie do OPJ zlyháva).

MODUL DEK 4.6 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 17.2.2010

 • podpora pre operačný systém Windows Vista a Windows 7.

Archív záznamov o zmenách vo verziách

RAK 1.17 – OS Windows 2000, XP, Vista – 22.4.2008

 • nová poľská a španielská mutácia softvéru.

RAK 1.14 – OS Windows 2000, XP, Vista – 10.3.2008

 • nová nemecká mutácia softvéru

RAK 1.13 – OS Windows 2000, XP, Vista – 22.1.2008

 • nová anglická mutácia softvéru
 • doplnená česká mutácia

RAK 1.8 – OS Windows 2000, XP, Vista – 01.12.2008

 • doplnené zobrazenie počtu identifikátorov v databáze + počtu označených identifikátorov (pravý dolný roh hlavného okna).
 • v súbore s hromadným preberacím protokolom pridaná položka poradového čísla riadku.
 • linearizovaný priebeh načítavania identifikátorov do prenosového čipu.

RAK 1.7 – OS Windows 2000, XP, Vista – 11.11.2008

 • doplnená možnosť importovania identifikátorov z programu Modul DEK cez menu ‚Súbor/Import .zm,.am‘.

RAK 1.6 – OS Windows 2000, XP, Vista – 27.10.2008

 • vo verzii RAK 1.6 bol doplnený preberací protokol identifikátorov – jednoduchý ako aj hromadný. Texty preberacích protokolov sú upravené pre využitie vo viacbytových domoch s odvolaním sa v niekoľkých bodoch na domový poriadok. Preto je potrebné ubezpečiť sa, že text protokolu je v súlade s platným domovým poriadkom.

MODUL DEK 4.5 – OS Windows 2000, XP – 30.3.2008

 • verzia MODUL DEK 4.5 umožňuje definovanie COM porty s dvojčíselnou hodnotou, napr. 10,11… V predchádzajucich verziach bolo možné definovať len COM port s hodnotou 0-9. Táto verzia je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port a inštaluje sa, ak sa v systém bude používať nový typ programátora/prevodníka s komunikačnou rýchlosťou 115KBd, ktorý sa štandardne využíva pre systém DEK SIEŤ.

MODUL DEK 4.3 – OS Windows 2000, XP- 31.10.2005

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.3 je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port a zároveň, ak sa v systém bude používať nový typ programátora/prevodníka s komunikačnou rýchlosťou 115KBd, ktorý sa štandardne využíva pre systém DEK SIEŤ. Podporuje pripojenie programátora prenosového média PPM.

MODUL DEK 4.2 – OS Windows 2000, XP – 3.1.2005

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.2 je určená pre PC, ktoré môžu na pripojenie systému DEK použiť voľný USB alebo sériový port. Podporuje pripojenie jednoduchej programovacej jednotky a programátora prenosového média PPM.

MODUL DEK 4.0 – OS Windows 2000, XP – 30.1.2003

 • software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov DEK. Verzia MODUL DEK 4.0 je určená pre PC, ktoré môžu využiť na pripojenie systému DEK len sériový port. Podporuje pripojenie jednoduchej programovacej jednotky a programátora prenosového média PPM.