Posledná aktualizácia: 2023-03-06 10:34:39

[1] Pripojenie k PC

Optimalizované pre: Windows 10 a vyššie. Pri pripojení operačnej jednotky iKURA k PC s Windows 7, 8, 8.1 môže byť potrebné nainštalovať ovládač zariadenia manuálne a niektoré užívateľské funkcie ako je zobrazovanie nápovedy, aktualizácia firmvéru, načítanie záznamníka nemusia fungovať správne.

1.1 Nastavenie komunikačného portu – pripojenie iKURA k PC cez USB
  • Pripojte operačnú jednotku iKURA k PC cez USB kábel, LED – USB PWR sa rozsvieti na bledo-modro.

Poznámka: Pri procese konfigurácie je operačná jednotka iKURA napájaná z USB, preto nemusí byť pripojená k zdroju napájania cez svorky VIN.

  • Po prepojení iKURA a počítača USB káblom, sa iKURA registruje ako VCP (Virtual COM Port) zariadenie. Operačný systém priradí operačnej jednotke číslo COM portu. (COM port môžete overiť cez Ovládací panel – Správca zariadení – Porty).
  • Otvorte obslužný program iKURA a v zozname dostupných portov „COM“ vyberte COM port priradený operačnej jednotke iKURA.  
  • Tlačidlom „Pripojiť“ sa nadviaže komunikácia s operačnou jednotkou iKURA. Momentálny stav zariadenia je možné vidieť v Stavovom riadku v spodnej časti okna. Ak je pripojenie správne, v stavovom riadku sa zobrazí STAV:  Pripojené  .
obrázok č. 1

1.2 Stavový riadok

V spodnej časti okna sa nachádza stavový riadok, ktorý zobrazuje informácie o pripojenom zariadení iKURA.

  • Stav – stav pripojenia iKURA (Pripojené / Nepripojené)
  • S/N – sériové číslo pripojenej operačnej jednotky iKURA
  • FW ver. – verzia aktuálneho firmware-u uložená v pamäti iKURA
  • Čas -> akcia – zobrazuje čas vykonaného príkazu a popis vykonaného príkazu, napr.  po pripojení USB sa zobrazí „14:57:38 -> Zariadenie pripojené, identifikačné údaje načítané