Zoznam softvérových aplikácií

Stiahnuť softvérVerzia SW / FWHW SČ iKURAOS WindowsNávodDátum
iKuraCON, iKuraMAN (SW)0.5.9.0-7,8.1, 10,11manuál11.4.2024
Firmvér iKURA (FW) REV 0.5 6.3.2.0 - REV05_KAKxxxxxx, KAxxxxx / rev 0.4 a 0.5-manuál11.4.2024
Firmvér iKURA (FW) REV 0.6 6.3.2.0 - REV06_KBKBxxxxx, SBxxxxx / rev 0.6-manuál11.4.2024

Oba obslužné programy iKuraCON a iKuraMAN majú jeden inštalačný súbor, ktorého verzia uvedená vyššie v tabuľke sa môže líšiť od verzie jednotlivých obslužných programov. Pri aktualizácii sú prepísané verzie oboch programov súčasne.

UPOZORNENIE! Po stiahnutí a naištalovaní obslužných programov (SW) v PC sa uistite, že máte v operačnej jednotke iKURA nainštalovanú aj správnu verziu firmvéru (FW)!


Popis oblužných programov iKURA a firméru

iKuraCON konfigurátor parametrov – softvér určený pre konfiguráciu parametrov operačnej jednotky iKURA.

iKuraMANdatabázový manažér – softvér pre vytváranie databáz identifikátorov pre operačnú jednotku iKURA.

Firmvér – pre zistenie alebo zmenu firmvéru v OPJ iKURA postupujte podľa návodu.

Zmeny v aktuálnych verziách

iKuraCON 0.9.8.0 – AKTUÁLNA VERZIA – 11.4.2024

program je súčasťou inštalačného súboru verzia 0.5.9.0

 • optimalizácia servisných funkcií

iKuraMAN 0.5.9.0 – AKTUÁLNA VERZIA – 11.4.2024

program je súčasťou inštalačného súboru verzia 0.5.9.0

 • pridaná funkcia pre generovanie špeciálneho UID (vhodné pre použitie s čítačkou Idesco PIN)
 • oprava chyby pri načítavania UID z MS Excel s dĺžkou väčšou ako 14 znakov (7 bajtov)

Firmvér iKURA 6.2.4.0 – AKTUÁLNA VERZIA – 11.4.2024

 • podpora pre 32bit a 56bit WIEGAND čítanie, ktoré je potrebné pri generovaní špeciálneho UID (Idesco PIN čítačka)

Archív záznamov o zmenách vo verziách

iKuraCON 0.9.7.1 – 27.2.2024

 • rozšírenie validácie sériových čísel pre iKURA sady
 • oprava označenia databázy v zozname pri jej odomknutí a zamknutí
 • oprava zobrazenie tabuľky identifikátorov
 • oprava nastavenie Vout pri úspornom režime

iKuraCON 0.9.7.1 -11.9.2023

 • oprava chyby exportu udalostí do excel súboru (.xlsx) z dôvodu rozdielnej verzie knižnice programov iKuraCON a iKuraMAN.

iKuraCON 0.9.7.0 – 30.6.2023

 • pridaná podpora pre aktívny Wiegand pri spiacom/nízko-energetickom režime
 • pridaná podpora pre načítavania štatistík záznamníka (celkový počet prístupov a aktivácií)
 • oprava chyby zobrazovania vlastnosti špeciálnych čipov v tabuľke identifikátorov
 • pridané vyhodnocovanie verzie FW, pre účely štatistík záznamníka

iKuraCON 0.9.6.0 – 7.6.2023

 • pridaná podpora pre záznamy špeciálnych čipov
 • pridaná podpora pre záznamy pridania a mazania čipov cez Master
 • oprava gramatických chyb
 • optimalizácia niektorých funkcii

iKuraCON 0.9.4.0 – 13.4.2023

 • pridaná podpora pre záznamy s obmedzenými počtami prístupov

iKuraMAN 0.5.8.1 – 27.2.2024

 • revízia verzie z dôvodu rozšírenia validácie sériových čísel iKURA
 • rozšírené možnosti importovania do databázy
 • pridaná možnosť uložiť preberací protokol do súboru
 • pridaná podpora pre hromadný preberací protokol
 • optimalizácia vymazávania viacerých riadkov naraz
 • optimalizácia práce so zoznamom identifikátorov – vyhľadávanie, mazanie
 • úprava oznamu o „nepripravenej čítačka“
 • pridaný indikátor označených čipov
 • rozšírená podpora klávesových skratiek

iKuraMAN 0.5.6.0 – 11.9.2023

 • oprava chyby exportu DB do excel súboru (.xlsx) z dôvodu rozdielnej verzie knižnice programov iKuraCON a iKuraMAN.
 • pridaná podpora prípon súboru .dikura do registrov operačného systému: databázové súboru “ .dikura“ OS Windows rozpozná a je možné ich otvoriť priamo napríklad z prieskumníka.

iKuraMAN 0.5.5.2 – 24.8.2023

 • oprava chyby, kde pri editácii čipu nikdy nezaškrtlo checkbox „Otvoriť“.

iKuraMAN 0.5.5.1 – 14.8.2023

 • oprava chyby, kde BES prevodník posielal UID 125kHz čipu s ‚U‘ na začiatku, v dôsledku čoho sa nesprávne sa vyhodnocoval uid string
 • pri importovaní z RAK databázy sa už ID čipu zobrazí v veľkými písmenami (upper case)
 • optimalizácia niektorých funkcii

iKuraMAN 0.5.5.0 – 30.6.2023

 • optimalizácia niektorých funkcii
 • oprava bugu v iKuraDB.dll, kde nezobrazovalo správne číselne špeciálne čipy

iKuraMAN 0.5.4.0 – 7.6.2023

 • pridaná možnosť pridávať Špeciálne čipy vrátane MASTER čipov

iKuraMAN 0.5.3.4 – 14.4.2023

 • pridaná možnosť nastaviť obmedzený počet prístupov pre čipy

Firmvér iKURA 6.2.4.0 – 27.2.2024

 • doplnená indikácia nenastavenej batérie
 • oprava chyby pri dlhom názve databázy a optimalizácia zasielania identifikátorov z SSO do iKURA
 • optimalizácia spotreby modemu
 • pridaná podpora pre zmazanie všetkých databáz
 • pridaná kontrola existujúcej databázy na diaľku
 • oprava merania napájacieho napätia
 • optimalizácia načítavania záznamom do SSO
 • oprava chyby pri odobratí MASER kľúča
 • doplnenie funkcií cez SSO – čas otvorenia a resetovanie
 • optimalizácia prevádzky modemu – obsluha, zobudenie, resetovanie
 • optimalizácia načítavania pamäte pri spustení

Firmvér iKURA 6.1.6.2 – 14.8.2023

 • oprava chyby pri prijímanie dat z BT modulu, kde sa chybne vyhodnocovalo, ze ide o cip z čítačky
 • pridaná podpora pre ďalšiu nízkoodberovú čítačku (E) cez UART

Firmvér iKURA 6.1.5.1 – 30.6.2023

 • oprava chyby, keď zvuk aktivácie ostal stále aktívny aj po skončení aktivácie, pri použití master čipu
 • oprava chyby, kedy po stlačení a držaní tlačidla sa iKura stále zapínalo
 • pridaná funkcionalita nevypnutia pomocného nap. regulátora pre Wiegand vstup, vhodné v prípade použitia nízko-odberovej čítačky. Regulátor pridá 300uA odber.
 • pridaná funkcionalita ukladania štatistík o otvoreniach a aktiváciách do SRAMky DS1302 (iKura po resete nevynuluje údaje o prístupoch a aktiváciách). Vynulovanie možné inicializáciou záznamníka
 • optimalizácia funkcii na obsluhu databáz
 • oprava chyby, keď v úspornom režime ovládania zámku nedoznela melódia otvorenia
 • pridanie možnosti meniť názov a pin BT príkazom
 • iKura zašle cez BT načítané UID (ako pri starom „RAK“ fw)
 • oprava funkcie ignorovania alarmu nezatvorených dverí (pri čipe s flagom 0x08)

Firmvér 6.1.2.2 – 8.6.2023

 • oprava DB HASH (už generuje korektné hash)

Firmvér 6.1.2.1 – 8.6.2023

 • pridané podpora pre MASTER čipy
 • pridané zaznamenávanie udalostí špeciálnych čipov