Posledná aktualizácia: 2023-03-06 11:02:03

[8] Aktualizácia firmvéru

Firmvér operačnej jednotky iKURA je možné aktualizovať zapísaním firmvérového súbor s koncovkou .fikura do operačnej jednotky.

obrázok č. 21
Overenie firmvéru v iKURA
  • Názov súboru – vyberte súbor s koncovkou .fikura so zvoleným firmvérom, napr. iKURA_rev04_prod_3132.firuka. Kliknutím na tlačidlo „Vybrať“ sa otvorí dialógové okno s možnosťou výberu súboru.
  • Zvolený firmware
    • Veľkosť – veľkosť firmvéru v bajtoch (napr. 48116B)
    • CRC32 – hodnota kontrolného súčtu CRC32 (napr.62FD85A2). , overte so zdrojom súboru – overte so zdrojom súboru na www.rys.sk,  kde je uvedená hodnotá kontrolného súčtu.
  • Overiť – porovná zvolený súbor s FW zapísaným v pamäti iKURA. Zobrazí sa dialógové okno Komunikácia so zariadením, kde je možné sledovať odosielanie dát a po odoslaní dát sa zobrazí okno o stave overenia:

Dáta sa ZHODUJÚ – overenie úspešné. Zvolený firmvérový súbor je nahratý v pamäti operačnej jednotky. Potvrďte OK.

Dáta sa NEZHODUJÚ – overenie neúspešné – v operačnej jednotke iKURA je iný ako zvolený súbor s firmvérom. Potvrďte OK.

Zápis nového firmvéru do iKURA
  • Zapísať – ak ste si istý, že zvolený firmvérový súbor chcete odoslať do iKURA, stlačte tlačidlo „Zapísať“. Zobrazí sa dialógové okno Komunikácia so zariadením, kde je možné sledovať odosielanie dát a po odoslaní dát sa zobrazí okno s informáciou o úspešnosti aktualizácie. Pri najbližšom resete zariadenia, t.j. odpojenia od USB sa firmvér z externej pamäte prepíše do programovej pamäte a iKURA sa spustí s novou verziou firmware-u. (prepisovanie je doprevádzané zvukovou signalizáciou).

Poznámka: Aktuálnu verziu firmvéru môžete vidieť v spodnej časti okna v stavovom riadku po každom pripojení iKURA k PC.