Zoznam softvérových aplikácií

Stiahnuť softvérVerziaOS WindowsNávodDátum
BBIQ3.1892000, XP, Vista, 7, 8, 10manuál8.10.2021
DEMO databázy
1.12000, XP, Vista, 7,8,10manuál4.4.2018
Spoj Databázy1.82000, XP, Vista, 7,8,10manuál17.4.2019
BBIQ HELP1.172000, XP, Vista, 7, 8, 10manuál18.8.2014
Hľadaj Identifikátor2.42000, XP, Vista, 7,8manuál4.12.2013
DEK SIEŤ2.422000, XPmanuál30.12.2004


Popis softvérových riešení BBIQ a jeho doplnkových aplikácií

BBIQ – softvér určený pre nastavenie a správu OPJ UNISIEŤ operačno-pamäťových jednotiek 3.generácie, odporúčané pre OPJ s procesorom verzia UNI 1.5 alebo OPJ s novým typom procesora verzia F.

DEMO DATABÁZY – anonymizované DEMO databázy pre jednoduché oboznámenie sa so správou prístupového systému v programe BBIQ. Naplňte BBIQ dátami a vyskúšajte si všetky jeho funkcie a analytické možnosti.

SPOJ DATABÁZY – jednoduchý software pre spojenie dvoch databáz vytvorených v programe BBIQ do jedného databázového súboru.

BBIQ HELP – nápoveda je súčasťou softvéru BBIQ. Nápoveda obsahuje kompletnú užívateľskú príručku pre prácu s programom BBIQ. Spúšťa sa v otvorenej aplikácii BBIQ stlačením klávesy F1. Súbor khserver.chm sa dá spúšťať aj samostatne, dvojklikom na súbor.

HĽADAJ IDENTIFIKÁTOR – aplikácia Hľadaj identifikátor slúži na zjednodušené a rýchle vyhľadávanie identifikátora (DEK kľúč, RFID prívesok) v PC. Vyhľadávanie je možné vo viacerých adresároch súčasne a prehľadávané sú všetky typy databáz – BBIQ, RAK, MODUL DEK, DEK SIEŤ.

DEK SIEŤ – softvér pre nastavenie a správu OPJ DS-01/485, DS-01/232, BES-01 – operačno-pamäťových jednotiek 2. generácie: Software slúži pre programovanie a správu prístupových systémov so staršími operačno-pamäťovými jednotkami obsahujúce procesor verzie 1.11. Softvér je predchodcom softvéru BBIQ. DEK SIEŤ už nie je ďalej podporovaný ani nie sú dostupné žiadne aktualizácie.


Zmeny v aktuálnych verziách

BBIQ 3.189 – AKTUÁLNA VERZIA – 8.10.2021

 • POZOR! posledná verzia podporovaná aj pre OS Windows XP
 • možnosť zapnúť/vypnúť ONLINE komunikáciu hromadne pre viaceré zariadenia naraz
 • automatická archivácia databázy – ak sú v databáze vykonané zmeny,pred zatvorením aplikácie BBIQ systém automaticky vyzve na archiváciu dát
 • podpora SIM-ON operačných jednotiek:
  – možnosť zadefinovať Heslo pre UID, ktorým sa SIM-ON pripája do RYSCloudu
  – pre SIM-ON operačnú jednotku sa vytvára záznam o aktuálnom stave napätia, zapisuje sa do poznámky k príslušnému zariadeniu v Zozname zariadení po každom načítaní záznamníka s OPJ
 • pri vytvorení nového zariadenia je defaultne povolená funkcia „Povoliť otvorenie externým impulzom
 • do preberacieho protokolu k identifikátoru sa zapíše aj poznámka uvedená pre daný identifikátor vo Vlastnostiach identifikátora.
 • v prípade použitia neautorizovaného identifikátora sa v Udalostiach zaznamená ID identifikátora s označením „“Neautorizovaný čip““ a s poznámkou, či išlo o pokus o vstup alebo výstup z objektu.

SpojDatabázy 1.8 – AKTUÁLNA VERZIA – 17.4.2019

 • spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.165 a staršie (od 3.87). Ďalšie inormácie v inštalačnom návode.

Archív záznamov o zmenách vo verziách

BBIQ 3.178 – 15.10.2020

 • softvérové vypnutie pieza na OPJ (od SČ: 11943)
 • pridaná možnosť skrolovania myšou v zozname zariadení, identifikátorov a udalostí
 • možnosť premenovať udalosti pre Relé 1 a Relé 2 v OPJ DUO
 • optimalizácia komunikácie pre TCPIP spojenie
 • možnosť nastavenia intervalu komunikácie PC a OPJ, vhodné pre vzdialené spojenie cez spoplatnený internet

BBIQ 3.167 – 19.8.2019

 • podpora pre zadávanie adresného PIN kódu pre ACCESS 8CD 2.0 SLIM PIN čítačku
 • adresný PIN kód má rovnaké vlastnosti ako štandardný identifikátor / prívesok a môžu mu byť prideľované rôzne užívateľské práva podľa potreby

BBIQ 3.165 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 17.4.2019

 • rozšírenie v možnosti Blokovanie alarmu v prípade dlhého otvorenia dverí. Okrem doterajšej možnosti vypnúť alarm prepnutím DIP č.6 do polohy OFF, je možné v kolónke Zatvárací čas v sekundách nastaviť číslo 0
 • oprava chyby pri načítaní záznamníka
 • zmena v zasielaní mailových správ cez smtp, nastavenie smtp je potrebné vykonať v súbore BB3MailClient.ini, ktorý sa nachádza v adresáry programu BBIQ. Tento súbor sa zobrazí v adresáry až po nastavení funkcie Rozosielanie udalostí cez e-mail v Nastaveniach systému BBIQ.
 • vo vlastnostiach identifikátora zmena zobrazenia relé kontaktov pri OPJ UNI 8 relé, sa zobrazujú všetky relé prehľadne pod sebou bez potreby skrolovania

BBIQ 3.161 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 9.11.2018

 • Opravená chyba v položke – interval_online_komunikácie – pri importe databázy zo staršej verzie softvéru Deksiet (2.50).

BBIQ 3.160 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 25.10.2018

 • možnosť nastavenia intervalu komunikácie pri online režime, skvalitňuje online správu systému
 • podpora nového typ prevodníka ETHERNET- RS48 USR-K2 pre pripojenie operačných jednotiek UNISIEŤ s výstupom RS485 do lokálnej počítačovej siete

BBIQ 3.158 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 4.4.2018

Niektoré z funkcií v novej verzii softvéru vyžadujú v operačnej jednotke nový procesor ver. UNI 1.5, ktorý si možete zakúpiť.

 • nástroje na zabezpečenie ochrany osobných údajov v databáze BBIQ podľa GDPR a nového Zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov
 • anonymizované DEMO databázy pre testovanie práce s BBIQ
 • sprístupnené nastavenia pre prevodník GSM a zadávanie telefónnych čísel do databázy užívateľov
 • načítanie identifikátorov z operačnej jednotky cez ktorúkoľvek sieťovú adresu
 • možnosť definovať TCP port (len Ethernetové OPJ) :

– 192.168.1.2 (znamená 0-tú adresu zariadenia po prevodníku)

– 192.168.1.2~3 (znamená 3. adresu zariadenia po prevodníku)

– 192.168.1.2:4001~3 (znamená 3. adresu zariadenia po prevodníku + určenie čísla TCP portu)

 • možnosť zoraďovať Zoznam identifikátorov podľa dátumu vytvorenia a dátumu prevzatia.
 • oprava tlače Hromadného preberacieho protokolu
 • oprava zobrazenia neznámeho identifikátora v Udalostiach

BBIQ 3.146 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 11.4.2017

Niektoré z funkcií v novej verzii softvéru vyžadujú v operačnej jednotke nový procesor ver. UNI 1.4, ktorý si možete zakúpiť.

 • podpora a možnosť definovania Master identifikátorov, funkcia vyžaduje procesor verzia UNI 1.3, UNI 1-4
 • zobrazenie UID identifikátorov, ktoré nie sú definované v databáze, ale boli priložené k dotykovej ploche/čítačke v udalostiachdo sieťovej adresy zariadenia v prípade tcpip módu je možné zadať aj dns adresu namiesto ip adresy, funkcia vyžaduje procesor verzia UNI 1-4
 • podpora ovládania relé prostredníctvom mobilného telefónu cez GSM modul
 • rozšírenie filtra udalostí o záznamy: reset, násilné otvorenie, nezatvorené dvere, sťahovanie, obnovenie spojenia, strata spojenia

BBIQ 3.136 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 – 9.1.2015

 • podpora informačného displeja DIS02 – KP47 displej – informačný displej zobrazujúci textové info zadávané cez BBIQ (vhodné pre bytové domy), optimalizácia ovládacích a konfiguračných prvkov zariadenia KP47
 • rozšírenie počtu Skupín majiteľov identifikátorov na 130
 • doplnenie funkcionalít časových zón o možnosť definovať Denný interval
 • upravené preberacie protokoly – zapracované informácie o ochrane osobných údajov
 • aktualizovaná verzia návodu BBIQ HELP

BBIQ 3.129 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 – 4.12.2013

 • nová verzia obsahuje nápovedu BBIQ HELP, ktorá sa spúšťa pri otvorenej aplikácii BBIQ klávesou F1
 • kontrola a indexovanie databáz pri spustení vo vyššej verzii aplikácie
 • podpora nových mailových aplikácii – bbiq využíva aplikáciu bbiq3mailclient pre automatické odosielanie mailov. Táto úprava vyžaduje inštaláciu NET. Framework 4.0 v PC, z ktorého majú byť odosielané maily. táto aplikácia vyžaduje znalosti pre správu mail servera a prislúchajúcich programov
 • ukončená podpora zariadení: GSM modem, GSM koncentrátor, ECD – nízkoodberová operačná jednotka

BBIQ 3.116 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 – 30.11.2012

 • zmeny z dôvodu kompatibility DLL knižníc pre PC s konfiguráciou Windows 7/ 64bit/ processor AMD/ Access 2007
 • súbory databázovej knižnice vložené do adresára spolu s aplikáciou
 • indexovanie pred nastavením verzie databázy

BBIQ 3.114 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 – 31.8.2012

 • oprava možnosti editácie po importovaní databáz zo starších verzií BBIQ

BBIQ 3.109 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7 – 18.6.2012

 • zmena kódovania lokalizačného súboru pre rôzne jazykové mutácie
 • zmena formátu pre zobrazenie dátumu a času v udalostiach
 • možnosť usporiadania a hľadania identifikátora podľa poradového čísla
 • možnosť definovania dvoch hesiel pre prístup do administrácie
 • oprava chyby pri načítavaní identifikátorov z OPJ do PC cez adresu 31 – (odstránené chybové hlásenie súvisiace z nastavením funkcie dochádzka)

BBIQ 3.107 – OS Windows 2000, XP, Vista, 7 – 30.3.2012

 • zmena pri výbere typu inštalácie ‚Firmy/inštitúcie‘ – nastavenie dochádzky – pri načítaní identifikatorov je nastavený 8*60 minút na očakávaný pracovný čas, 6 hodín na minimum a 12 hodín na maximum
 • vo vlastnostiach identifikátora sa nekontrolujú časy dochádzky, ak nie je zobrazený textbox

BBIQ 3.94 – OS Windows 2000, XP, Vista – 3.9.2009

možnosť exportovania zoznamu identifikátorov do súboru formát .dk.xml pre program RAK. Tlačidlo exportu doplnené v zozname identifikátorov, exportuje sa aktuálne otvorený zoznam identifikátorov.
možnosť výberu jazykovej mutácie na začiatku inštalácie programu
doplnená anglická mutácia


BBIQ 3.91 – OS Windows 2000, XP, Vista – 24.3.2009

 • upravené názvoslovie zariadení, ktoré je možné spravovať pomocu softvéru

BBIQ 3.89 – OS Windows 2000, XP, Vista – 18.2.2009

 • podporuje časové zóny pre OPJ DS-01 a pre OPJ BES-01
 • potrebný je novy procesor verzia 5.2 pre DS-01 a verzia 4.2 pre BES-01

BBIQ 3.88 – OS Windows 2000, XP, Vista – 9.2.2009

 • podporuje časové zóny len pre OPJ DS-01
 • potrebný je novy procesor verzia 5.2
 • kompatibilita aj so staršími procesormi, avšak funkcia časové zony v tomto prípade nefunguje

BBIQ 3.87 – OS Windows 2000, XP, Vista – 23.11.2008

 • upravené nastavovanie časových zón – funkcné len pre OPJ DS-01
 • možnosť importovať databázy vytvorené v programe RAK
 • vyžaduje nový procesor verzia 5.2 v prípade staršieho procesoru v OPJ software nie je funkčný

BBIQ 3.86 – OS Windows 2000, XP, Vista – 27.10.2008

 • upravené importovanie databázy identifikátorov z programu Modul DEK s koncovkou AZ, ZM. Import databázy bol doplnený o poradové číslo identifikátora a jemu pridelené číslo poschodia a číslo bytu

BBIQ 3.85 – OS Windows 2000, XP, Vista – 19.6.2008

 • software upravený pre OS Windows VISTA

BBIQ 3.82 – OS Windows 2000, XP – 29.2.2008

 • nový formulár na prevzatie identifikátorov – pre tlač
 • komunikačné nástroje s novou operačno-pamäťovou jednotkou, ktorá obsahuje funkcie PPM podporujúce programovanie s prenosovým médiom
 • úpravy z dôvodu nových hardwarových prvkov operačno-pamäťovej jednotky s funkciou ZPK (zapínací kontakt)
 • zvýšenie ochrany pred poškodením databázy pri nekorektnom ukončení programu

BBIQ 3.75 – OS Windows 2000, XP – 5.9.2007

 • podpora novej operačno-pamäťovej jednotky BES – BES-01/PIN a BES-01/FLASH+PIN s možnosťou kombinovaného prístupového práva – identifikátor + prístupový kód. Pre zadanie prístupového kódu sa sa využíva kódovač s Wiegand výstupom BARAN.

BBIQ 3.73 – OS Windows 2000, XP – 30.7.2007

 • podpora nových operačno-pamäťových jednotiek s FLASH pamäťou na 40.000 udalost – OPJ BES-01/FLASH, – OPJ DEK-01/FLASH
 • pre operačno-pamäťové jednotky BES možnosť záznamu a kontroly vzdialeného otvárania napr. z domáceho telefónu alebo tlačidla

BBIQ 3.69 – OS Windows 2000, XP, Vista – 26.3.2007

 • možnosť voľby JEDNO a MULTI DATABÁZOVEJ aplikácie
 • v prípade, že zvolíte typ inštalácie /jedno-databázová/, program vám umožní vytvoriť len jednu databázu, t.j. jeden zoznam identifikátorov a nastavenia pre zariadenia zapojené v jednej sieti. Vhodné pri správe jedného objektu, bytového domu.
 • voľba /multi-databázová/ vám umožní v rámci programu vytvárať viaceré databázy – siete a tým umožní jednoducho spravovať viaceré objekty, domy, ulice a pod. Každá z databáz má vlastný zoznam identifikátorov a vlastné nastavenia zariadení. Vhodné napr. pre montážne firmy, správcov bytových domov a rôznych objektov. Túto voľbu môžete podľa potreby zmeniť neskôr v konfiguračnom súbore.
 • možnosť definovať nové zariadenie QUATRO – operačno-pamäťová jednotka 4RELE so štyrmi ovládacímy relé pre privolávanie výťahov

SpojDatabázy 1.7 – OS Windows 2000, XP, Vista,7,8,10 – 11.4.2017

 • spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.146 a staršie (od 3.87).

SpojDatabázy 3.87 – OS Windows 2000, XP, Vista – 22.7.2009

 • jednoduchý software pre spojenie dvoch databáz vytvorených v programe BBIQ do jedného databázového súboru. Spájanie databáz je podporované databázami vytvorenými vo verzii BBIQ 3.87 a vyššie.