Ak plánujete novú inštaláciu alebo kompletnú výmenu prístupového systému, vyberte si bezkontaktný systém DESFire. Komponenty DEK systému používajte len v prípadoch doplnenia do už existujúceho systému ale ako výmenu za poškodený/ nefunkčný komponent.

Prečo nepoužívať DEK kľúče?

DEK kľúče sa dajú jednoducho kopírovať v  kľúčovej službe a systém kópiu nerozpozná.

Stráca sa tak princíp identifikácie a adresnosti užívateľov systému, čo je jeden z dôvodov, prečo sa prístupové systémy vôbec inštalujú v bytových domoch alebo v iných objektoch, kde je potrebné autorizovať vstup. Systém DEK (iButton) funguje na jednoduchom princípe identifikácia – autorizácia, tzn. po priložení čipu a overení UID čísla sa rovno otvoria dvere. Systém nerozpozná kópiu DEK kľúča. S kópiami v systéme nie je možné využiť prístupový systém napríklad na overenie osobomesiacov, najmä ak sú byty prenajímané a užíva ich viac osôb ako je na byt prihlásených, alebo napríklad kontrolu oprávnenosti vstupu do kontajnerového stojiska z dôvodu spoplatnenie odvozu odpadu. Takže nízka bezpečnosť sa rovná finančnej strate domu, pretože neprihlásení neplatia za odvoz smetí, za používanie výťahu, za upratovanie spoločných priestorov, neprispievajú do fondu opráv.

POZOR!  Podobnému problému kopírovania čelia aj bezkontaktné karty a prívesky s  technológiou 125 kHz alebo Mifare Classic 13.56 MHz. Preto buďte opatrní aj pri výbere typu RFID čítačiek a príveskov.

Prečo sa DESFire nedá kopírovať?

Bezkontaktný systém Mifare DESFire EV1/EV2 13.56 MHz je chránený pred akýmkoľvek vytváraním kópií / klonov identifikátorov – bezkontaktných príveskov.

Táto technológia sa využíva napríklad aj pri platobných kartách. Samozrejme pri prístupových systémoch do bytových domov nie je potrebné využívať toľko ochranných prvkov, no i tak bezkontaktný prívesok DESFire je chránený kryptovaním.   Znamená to, že  Mifare DESFire obsahuje “malý” operačný systém, ktorý ponúka jednoduchú štruktúru adresárov a súborov. Na šifrovanie dát sa využíva 128-bit AES kryptovací systém, ktorý obsahuje ďalšie bezpečnostné prvky pre autentifikáciu. Po „uzamknutí“ nie je možné dáta z prívesku skopírovať. Systém DESFire postupuje oveľa precíznejšie pri otváraní dverí – identifikáciaAUTENTIFIKÁCIAautorizácia. Prívesok a čítačka musia mať rovnakú konfiguráciu bezpečnostných prvkov, ktoré si overia – autentifikujú a až následne sú dvere otvorené. Z užívateľského hľadiska je tento krok navyše časovo nepostrehnuteľný.

Idesco mobilná aplikácia a čítačka DESFire, prívesok BEETLE DESFire

Naše operačné jednotky iKURA a UNISIEŤ -F podporujú technológiu Mifare DESFire EV1/EV2. Aj jednoduchý systém RAK BES/D je možné premeniť na bezpečný a to pripojením externej DESFire čítačky (v tomto prípade sa integrovaná čítačka na RAK BES/D nevyužíva).

Dotyková nie je odolná voči „piezopoškodzovaniu“

DEK systém je možné poškodiť piezoelektrickým šokom.

Nevýhodou dotykových prístupových systémov je práve dotyková plocha s kovovým povrchom, ktorá vytvára priamu vodivú cestu až k operačnej (riadiacej) jednotke. Využívanie tejto slabiny je dnes najčastejším spôsobom, ako dané prístupové systémy prekonať. Deje sa tak pomocou piezoelektrických zapaľovačov či paralyzérov. Opakovaným zopínaním ich piezoiskriacej časti priloženej  k dotykovej ploche je vysielané napätie, ktoré v istom okamihu spôsobí elektrický šok procesoru a práve na tento okamih sa riadiaca jednotka dostane mimo prevádzku a páchateľ sa  môže neoprávnene dostať do domu. Takýto zásah často spôsobuje dočasné, v prípade opakovaných útokov, aj trvalé poškodenie operačnej jednotky sprevádzané napr. zopnutím sirény, zablokovaním dverí, stratou databázy alebo úplným zničením procesora. A opäť dochádza aj k finančným stratám bytového domu. Ak páchateľ použije na prekonanie systému obyčajný piezozapalovač, stojí ho to asi tridsať centov. Oprava alebo výmena poškodenej operačnej jednotky a obnova databázy vyjde dom aj na niekoľko sto eúr.

piezoelektrický šok poškodí operačnú jednotku

Bezkontaktné čítačky IDESCO sú vandaluvzdorné

Bezkontaktná čítačka neobsahuje priame vodivé cesty k elektronike, preto zásah elektrickým napätím nemôže poškodiť operačnú jednotku.

Čítačka je časť systému, ktorá je prístupná komukoľvek, najmä ak je inštalovaná v exteriéry. Preto je dobré myslieť na jej odolnosť. Čítačky DESFire od fínskeho výrobcu IDESCO su praxou overené, poskytujú vysokú mechanickú odolnosť (IK9 a IK10), sú vandaluvzdorné – obsahujú tamper pre kontrolu manipulácie s čítačkou, majú odolnosť voči nízkym aj vysokým teplotám, nepriazniému počasiu (IP67) a ich navonok plastové púzdro je vyrobené zo špeciálneho samozhášavého materiálu, ktorý je odolný voči horeniu.

Dotyková plocha vyžaduje údržbu

Dotyková plocha musí byť dobre odizolovaná a vyžaduje údržbu.

Dotyková plocha sa často inštaluje na kovový rám dverí. Pri nesprávnej montáži, alebo poškodení vodičov môže dôjsť k “prerážaniu” napätia cez kovový rám dverí až na dotykovú plochu. Spôsobuje to naozaj nepríjemný stav, kedy po priložení DEK kľúča napätie na dotykovej ploche zničí jeho čip. DEK kľúč prestane natrvalo fungovať a musí byť vymenený.

Dotyková plocha sa častým používaním zanáša, vytvára sa na nej vrstva nečistôt, ktorá obmedzuje schopnosť prečítať DEK kľúč. Preto sa stáva, že po priložení DEK kľúča je potrebné ho na dotykovej ploche krútiť, viackrát priložiť, aby došlo k správnemu kontaktu a čip bol prečítaný.

na dotykovej ploche sa časom prejaví vplyv vonkajšieho prostredia – vrstva nečistôt a oxidácia

Čítačky IDESCO fungujú aj na kove

Bezkontaktná čítačka nevyžaduje žiadnu mechanickú údržbu povrchu a sú schopné spoľahlivo fungovať aj na kovových povrchoch.

Po nainštalovaní je čítačka schopná dlhodobo fungovať v akýchkoľvek poveternostných podmienkach. Veľkou výhodou bezkontaktných čítačiek IDESCO je, že môžu byť inštalované aj na kovovom povrchu bez rušenia čítacieho poľa. Navyše, vyššie užívateľské pohodlie prináša aj fakt, že pri bezkontaktných systémoch nie je potrebné prikladať identifikátor priamo na čítačku, či na konkrétne miesto, stačí sa k čítačke priblížiť na vzdialenosť čítacieho poľa.

Nezabúdajte na dobrú správu systému

Jeden z dôvodov, prečo sa „klony“ dostali na náš trh je aj nesprávna forma správy prístupového systému.

Oprávnené osoby sa v niektorých prípadoch ťažko dostávajú k ďalším DEK kľúčom alebo RFID čipov, na ktoré majú nárok. A tak hľadajú alternatívne, jednoduchšie riešenie, aj keď tým porušujú samotný princíp a pravidlá bezpečnosti vlastného bytového domu.  Potom sú tu aj  osoby, ktoré sa rôznymi špekulatívnymi spôsobmi snažia dostať do domu najmä, ak ide o dom s vysokým podielom prenajímaných bytov. Často ani sám prenajímateľ bytu nemá prehľad o tom, koľko ľudí jeho byt využíva.  Pokiaľ sa používajú klony, je veľmi komplikované cez prístupový systém odhaľovať neoprávnené vstupy.

Pokiaľ nespravuje prístupový systém niekto v bytovom dome (alebo v inom objekte) a vie jednoducho pridávať originálne čipy do databázy, vzniká problém, ktorý je aj častou príčinou, prečo sa čipy včas nedostanú k oprávnenej osobe a to je časová náročnosť. Správca musí čip pripraviť a následne prísť do objektu a aktualizovať systém.

sso
vzdialená správa prístupového systému cez RYS CLOUD

Pre odbúranie tohto problému je možné využiť niekoľko možností vzdialenej správy. Operačná jednotka SIM-ON môže byť spravovaná cez GSM pripojenie a môže dokonca fungovať aj ako GSM prevodník, takže umožní vzdialenú správu všetkých UNISIEŤ-F jednotiek v systéme. Nízkoodberová operačná jednotka iKURA umožňuje správu cez NB-Iot v RYS Cloud (Správa smart objektov) a je dokonalým riešením pre vonkajšie stavby aj bez prívodu elektrickej energie ako sú kontajnerové stojiská, boxy, poklopy, rampy apod.

Ak ste sa rozhodli prejsť na bezkontaktný systéme DESFire, radi vám odporučíme najoptimálnejšie a najefektívnejšie technické riešenie pre váš bytový dom.


Stiahnite si info leták: