Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje dotáciu na vytvorenie kvalitných a estetických kontajnerových stojísk podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Výška dotácie v roku 2022 je 5000 €. K dispozícii bude do vyčerpania prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.

Žiadať o dotáciu je možné podať len v prípade vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu a to do 30. septembra 2022.

RYS sa podieľal na príprave spomínaného manuálu a preto Vám radi poskytneme naše skúsenosti s výstavbou stojísk a informácie ako vybrať vhodné materiály, ako vybrať správny prístupový systém pre Vaše kontajnerové stojisko, poradíme Vám ohľadom inštalácie a prevádzky prístupového systému na stojisku, využívania moderných technológií, LoRaWAN a NB-IoT sieti a správy prístupového systému na diaľku. Máme riešenia pre krídlové aj posuvné brány, pre stojiská napojené na elektrinu, ale aj tie využívajúce solárne panely alebo batériový systém, pre nadzemné stojiská i polopodzemné kontajnery.

Viac informácií o tom, ako požiadať o dotáciu nájdete na https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska