Mobilnú aplikáciu IDESCO MOBILE LITE je možné inštalovať na zariadenia s OS ANDROID aj iOS. Všetky užívateľské funkcie pre otváranie dverí sú však plnohodnotne dostupné len na zariadeniach s Androidom.

Preto upozorňujeme majiteľov iPhonov, že vlastnosti mobilnej aplikácie tak, ako sú štandardne popisované na zariadeniach Apple iOS fungujú odlišne od systému Android. Systém Apple iOS SL1 vyžaduje, aby používateľ otvoril dvere pomocou funkcie „skenovať“. Je to obmedzenie zo strany výrobcu mobilných telefónov s iOS a nie je možné ho zrušiť nastaveniami v Mobile Lite aplikácii.

Čo to znamená v praxi?

V praxi toto obmedzenie znamená, že na iPhonoch je možné otvoriť dvere len spôsobom zodpovedajúcim bezpečnostnej úrovni 3, t.j. odomknutie telefónu pomocou PIN-u / odtlačku prsta , skenovanie a následné potvrdenie notifikácie.

Základné bezpečnostné úrovne:

 • (1) autentifikácia (povolenie vstupu) bez dodatočných úkonov. Užívateľ môže vstupovať bez potvrdzovania notifikácii, HANDS FREE vstup. Čítacia vzdialenosť sa dá definovať tak, aby nedochádzalo k nechcenému otváraniu dverí. (len Android)
 • (2) – autentifikácia pomocou push notifikácie na zamknutej obrazovke telefónu. (len Android)
 • (3) – autentifikácia odomknutím telefónu pomocou jeho vlastných bezpečnostných prvkov ako je napr. PIN, vzor, odtlačok prsta atď. a následným potvrdením notifikácie.

Základné požiadavky pre využívanie Mobile Lite aplikácie s 8CD 2.0 MI

ANDROID: verzia Android 5.0 alebo vyššia, Bluetooth 4.1 alebo vyššia verzia
iOS: verzia iOS 10 alebo vyššia, Bluetooth 4.1 alebo vyššia verzia

Pokiaľ Váš telefón nespĺňa tieto parametre, komunikácia medzi čítačkou a mobilom môže zlyhávať, alebo vôbec nebude možná. Komunikácia s čítačkou závisí aj od Bluetooth nastavení a bezpečnostných nastavení mobilného telefónu.


Otvárajte jednoducho z mobilu pri zachovaní najvyššej dátovej bezpečnosti

Aplikácia Idesco Mobile Lite prináša moderné, jednoduché a veľmi pohodlné riešenie otvárania zabezpečených dverí z mobilného telefónu. Je to vhodná alternatíva príveskov alebo kariet používaných v prístupových systémoch.

 • smart telefóny používate ako identifikátory v prístupovom systéme
 • možnosť nastaviť tri bezpečnostné úrovne pre otváranie z mobilu
 • mobilná aplikácia pracuje na pozadí s minimálnou spotrebou
 • vysoká dátová bezpečnosť s kryptovaním AES 128bit
 • aplikácia je kompatibilná s Bluetooth čítačkami ACCESS 8CD 2.0 MI
 • správa mobilov v programe BBIQ

Idesco MOBILE LITE aplikácia

Dostupná ZDARMA pre Android aj iOS mobilné telefóny. Komunikácia s čítačkami je zabezpečená AES 128 bit šifrou cez nízkoenergetické Bluetooth (BLE) rozhranie. Každý telefón v systéme má svoje unikátne identifikačné číslo, čím je zaručená adresnosť otvárania s dátovým výstupom v programe BBIQ. V závislosti od nastavení je možné využiť „handsfree“ otváranie alebo otváranie cez notifikácie bez alebo s overením cez autentifikačné prvky.
Viac o aplikácii »

Bluetooth (BLE) čítačka 8CD 2.0 MI

Bezkontaktná čítačka ACCESS 8CD 2.0 MI SLIM je bezpečná a flexibilná DESFire čítačka, ktorá podporuje Bluetooth prenos. Umožňuje okrem čítania identifikátorov aj otváranie cez mobilnú aplikáciu IDESCO MOBILE LITE. Môže byť doplnená už do existujúceho prístupového systému s operačnými jednotkami UNI SIEŤ – F. Vyznačuje sa vysokou dátovou a mechanickou odolnosťou (IK9, IP67, vyrobená zo samozhášavého plastu).
Technické informácie »

 • rôzne konfigurácie bezpečnostnej úrovne (Handsfree, Notifikácia, Notifikácia + PIN)
 • dosah BLE čítania nastaviteľný od 1-9 m štandardne sa dodáva s bezpečnostnou urovňou č. 2 – otvorenie dverí ťuknutím na notifikáciu na uzamknutej obrazovke, dosah BLE cca 1,5 – 2 m
 • jednoduchá zmena konfigurácie kartou bez potreby demontáže čítačky
 • šifrovaná komunikácia s mobilom – AES 128bit
 • podporuje DESFire EV1/EV2, Mifare (Classic, Ultralight, Plus)
 • možné využívať oba spôsoby otvárania dverí – mobil aj desfire prívesok/karta
 • spolupracuje s OPJ UNISIEŤ verzia F a BBIQ 3.167 a vyššie
 • nízka spotreba, výstup RS232, Bluetooth, LED, tamper, bzučiak
 • IP67, IK9, kryt zo samozhášavého plastu
Pozrieť výrobky