Z dôvodu zvýšenia dátovej bezpečnosti našich prístupových systémov zavádzame zmenu v základnej konfigurácii DESFire čítačiek 8CD 2.0 zo súčasného 34-bitového formátu Wiegand na 58-bitový formát. Nakoľko táto zmena výrazným spôsobom ovplyvňuje spôsob čítania bezkontaktných príveskov a teda aj vytváranie databázy užívateľov v programe BBIQ, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť zverejňovaným informáciám a boli na zmenu pripravení.

Základné zmeny v skratke:

 1. Čítačky DESFire 8CD 2.0 sú v predaji s 58-bitovou konfiguráciou.
 2. Pre vytvorenie databázy je potrebný nový programátor prevodník 34/58bit.
 3. Používajte operačné jednotky UNI SIEŤ-F s označením F58.
 4. Používajte BBIQ ver. 3.189 a vyššie.
 5. Na DESFire čipoch sa nič nemení.
 6. Zmenu konfigurácie čítačky na 34-bitový formát môžete urobiť pomocou konfiguračných kariet.

Stiahnite si leták v PDF, v ktorom nájdete základné informácie o zmene na 58-bitové čítanie.

V otázkach a odpovediach Vám prinášame tie najdôležitejšie informácie.


Prečo prechádzame pri DESFire systémoch na 58-bitové čítanie:

(1) Dôvodom prechodu je zvýšenie dátovej bezpečnosti prístupových systémov. Tento krok bol nevyhnutný, pretože vysoká dátová bezpečnosť sa stáva čoraz dôležitejšia pre bezpečné fungovanie každého elektronického systému. Preto je prirodzené posúvať sa k zvyšovaniu technickej úrovne našich prístupových systémov. Touto zmenou zároveň rozširujeme možnosti využitia DESFire prístupových systémov aj v mestských projektoch a rovnako aj pre väčšie projekty zabezpečenia budov s veľkým počtom užívateľov a to nie len v bytových domoch ale aj v administratívnych či priemyselných objektoch, školách, nemocniciach, sociálnych zariadeniach apod.

(2) Pri zvyšovaní počtu príveskov v 34-bitových systémoch môže dochádzať k výskytu duplicitných identifikačných čísel, čo spôsobí problém najmä pri pridávaní identifikátorov do existujúcej databázy užívateľov, pretože program BBIQ má ochranu, ktorá duplicitné číslo zamietne. Naše systémy pracujú v databáze s identifikačným číslom, ktoré má 16 alfanumerických znakov (14 originálnych znakov UID prívesku DESFire + 2 znaky kontrolnej sumy). Pri 34-bitom formáte sa nevyužíva všetkých originálnych 14 znakov UID ale iba 8 znakov, zvyšok je doplnený nulami a kontrolnou sumou a práve tento spôsob „dopĺňania“ identifikačného čísla môže spôsobiť výskyt duplikátov. V minulosti sa  prijal 34-bitový formát pre DESFire prívesky, pretože snahou bolo dosiahnuť kompatibilitu s vtedy často používanými Mifare príveskami a možnosť kombinovať tieto dve technológie v rámci jedného prístupového systému.

t.j. ak majú dva DESFire prívesky UID zhodné v prvých 8 znakoch, pri 34 bit formáte dôjde k duplicite:

napr. 043650f2f0549005 a 043650f26587c002 tak oba by mali v 34bit formáte identifikačné číslo 0000043650f2002b.

(3) 58-bitový formát čítania UID tento problém duplicity odstraňuje, nakoľko využíva všetkých 14 znakov UID + kontrolnú sumu.

Zmena sa týka týchto výrobkov:

- bezkontaktné čítačky DESFire 8CD 2.0 (SLIM, BASIC, MI BLE, PIN, COMPACT, KARAT)

- bezkontaktné čítačky Mifare 7C 2.0 (pokiaľ budú používané spolu s 8CD 2.0 v jednom systéme)

- operačná jednotka UNI SIEŤ-F

- programátor prevodník pre operačné jednotky UNI SIEŤ-F

Zmení sa tvar identifikačného čísla v databáze programu BBIQ.

Doteraz predávané zariadenia (čítačky, programátory) boli nastavené na 34-bitový formát čítania identifikačného čísla. Po novom budú mať všetky DESFire čítačky 8CD 2.0 pri zakúpení základné nastavenie na 58-bitový formát.

Pre vytváranie databázy v 58-bitovom tvare musí byť použitý nový programátor-prevodník s 34 aj 58-bitovým čítaním (Mifare/DESFire). Stále zostane dostupný 34-bitový formát čítania, tzn. viete doplniť alebo zameniť čítačku do už inštalovaných systémov s 34-bitovým formátom a zmena čítačky na tento formát čítania bude možná pomocou konfiguračnej karty.

 

Pre všetky nové inštalácie dôrazne odporúčame použiť 58-bitové čítanie.

Identifikačné číslo jedného prívesku bude mať v BBIQ dve rôzne hodnoty podľa toho, v akom formáte bude načítané, napr.:

34 bit: 0000043650f2002b (doteraz používaný formát ID)

58 bit: 043650f2f0549005  (nový formát ID)

Jednoznačne odporúčame 58 -bitový formát.


Vytváranie databázy v 58-bitovom formáte:

Potrebný je

 • nový programátor – prevodník s 58bitovým čítaním
 • čítačka nakonfigurovaná na 58 bit
 • UNI SIEŤ-F (F58)
 • BBIQ od verzie 3.189 a prípadne sadu konfiguračných kariet.

 

 

Pre 58-bitové čítanie musíte mať nový programátor-prevodník. Na novom programátory-prevodníku sa cez prepínač na zadnej strane prepne formát čítania. Po prepnutí signalizuje formát LED – 58 bit = zelená LED, 34 bit = oranžová LED.

Musíte mať DESFire čítačku nastavenú na 58-bit konfiguráciu, operačnú jednotku UNISIEŤ-F (F58) a softvér BBIQ verzia 3.189. Čítačku pripojte k operačnej jednotke a nastavte na operačnej jednotke adresu 31 a priložte bezkontaktný prívesok k čítačke. V programe BBIQ sa načíta identifikačné číslo vo formáte 58-bit.


Ako sa mení konfigurácia čítačky:

Základná konfigurácia čítačky 8CD 2.0  je 58-bitový formát.

Konfiguráciu je možné zmeniť pomocou konfiguračnej karty. Pomocou kariet môžete nastaviť konfigurácie na 34-bit a 58-bit.

Postup:

 • Odpojte čítačku od napájania.
 • Po opätovnom zapnutí napájania čítačky musíte do 20 sekúnd priložiť konfiguračnú kartu do čítacieho poľa čítačky. Držte kartu v čítacom poli, čítačka bude signalizovať prijatie nastavení 4-tónovou melódiou.
 • Po prijatí nastavení pokračuje v štandardnej prevádzke.
 • Ak do 20 sekúnd od zapnutia napájania čítačky nepriložíte konfiguračnú kartu, čítačka bude pokračovať v štandardnej prevádzke.
 • Ak v priebehu prvých 20 sekúnd po zapnutí priložíte štandardný užívateľský prívesok, čítačka 1x pípne a pokračuje v štandardnej prevádzke.

 

Konfiguračné karty sú v predaji len pre registrovaných zákazníkov / montážne firmy, ktoré si zakúpia DESFire / Mifare čítačku alebo nový programátor-prevodník 34/58 bit. Objednať si ich môžete ako štandardný tovar, vyberte si konkrétnu kartu podľa tabuľky: Konfiguračná karta


UNISIEŤ-F a 58-bitové čítanie:

58-bitové čítanie podporujú operačné jednotky UNI SIEŤ – F s označením na vrchnom štítku F58.

Áno.  Musíte požiadať o zmenu firmvéru v operačnej jednotke. Potrebné je telefonicky sa najskôr dohodnúť a potom fyzicky priniesť jednotku k nám, kde technici  do nej nahrajú nový firmvér podporujúci 58-bitové čítanie.

Pre 58-bitové čítanie nie je potrebné žiadne nastavenie na operačnej jednotke. Operačná jednotka automaticky rozpoznáva formát, ktorý vysiela bezkontaktná čítačka.

Pre 58-bitové čítanie nie je potrebné žiadne nastavenie v programe BBIQ. Musíte však mať nainštalovaný softvér vo verzii 3.189 a vyššie. Softvér automaticky rozpoznáva formát, ktorý vysiela bezkontaktná čítačka alebo programátor-prevodník a zobrazí identifikačné číslo v príslušnom tvare.


Vytváranie novej databázy v BBIQ:

Pri vytváraní databázy v programe BBIQ si musíte vybrať buď 34-bitové čítanie alebo 58-bitové a tak nastaviť aj programátor, cez ktorý budete pridávať identifikátory do databázy. Vždy skontrolujte akú konfiguráciu má bezkontaktná čítačka, ktorá je alebo bude v systéme používaná. Ak je čítačka nastavená na 58-bit, musíte aj databázu vytvoriť v 58-bitovom formáte.

POZOR! Pokiaľ po vytvorení databázy v príslušnom formáte zmeníte konfiguráciu čítačky na iný formát, operačná jednotka nerozpozná identifikačné čísla prikladaných čipov!

Neodporúča sa to. Teoreticky je to síce možné, ale fyzicky by musel byť každý identifikátor načítaný v databáze v oboch formátoch a tu môže dôjsť k viacerým problémom: (1) dlhé čítanie, tzn. po priložení by užívateľ musel dlhšie čakať na otvorenie dverí, pretože systém by musel až 2x prechádzať celú databázu, aby overil správnosť identifikačného čísla, (2) možnosť výskytu duplicitných identifikačných čísel pri 34 bit formáte, (3) kapacita operačnej jednotky je 2000 užívateľov, ak by bolo v systéme napríklad 1500 identifikátorov pri dvojitom formáte by sa preplnila pamäť.

Neodporúča sa to z dôvodu uvedených v odpovedi na otázku č.2.

Nie.  Ak nemáte fyzicky prívesok k dispozícii. Zo samotného čísla to možné nie je. 34-bitové identifikačné číslo obsahuje iba časť kompletného UID prívesku a zvyšné znaky nie je možné spätne zistiť. Iné je to, ak by ste mali 58-bitové identifikačné číslo a z toho potrebujete urobiť 34-bitové, to možné je.


OPJ RAK, Mifare a 58-bitové čítanie:

Neovplyvní. Operačná  jednotka RAK RS232 a RAK BLUE, ku ktorej je možné pripojiť DESFire čítačku 8CD 2.0, nevyužíva Wiegand výstup, ale RS232 výstup a preto sa na formáte identifikačného čísla nič nemení. OPJ bude prijímať od čítačky identifikačné číslo v rovnakom formáte ako doteraz bez ohľadu na to, či je na čítačke nastavený 34 alebo 58-bitový formát.

Pretože dĺžka originál UID čísla pri 125 kHz a MIAFRE je len 8 znakov, takže v 16-miestnom identifikačnom čísle využívalo kompletne celé UID týchto príveskov. Na rozdiel od DESFire, kde bolo umelo skracované.