logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRISTUPOVÉ SYSTÉMY
dotvýstupné a núdzové výstupné tlačidlá
dotkódovače
dotakustická a svetelná signalizácia, SMčip

dotnapájacie a zálohové zdroje, akumulátory a adaptéry
dotsolárne panely, regulátory

dotvýťahové kontrolné systémy VKS
dotelektrický dverový ovládač DIGIWAY

dotšpeciálne zariadenia - WDEX, ANTIKLON
dotNPC - núdzová pohotovostná centrála

dotPIKTOGRAMYprístupové systémy
Výťahové kontrolné systémy VKS

Výťahový kontrolný systém VKS slúži na elektronické ovládanie výťahu spojené s identifikáciou osôb používajúcich výťah. Hlavným cieľom využitia VKS je zvýšenie bezpečnosti, zabránenie nekontrolovanému pohybu neoprávnených osôb vo výťahoch a eliminovanie poškodzovania výťahov. Ako riadiaca jednotka je použitá operačno-pamäťová jednotka systému (OPJ) DEK SIEŤ alebo BES (podľa typu VKS) a ako identifikačný prvok sa využíva dotykový elektronický kľúč (DEK kľúč) alebo bezkontaktný identifikátor.
vks03 VKS03 - iButton technológia
Systém pre ovládanie výťahu za pomoci identifikátora - DEK kľúča, sieťová verzia OPJ, dotyková plocha a vandal tlačidlo.
VKS04 VKS04 - RFID technológia
Systém pre ovládanie výťahu za pomoci identifikátora - bezkontaktného prívesku/karty, sieťová verzia OPJ, bezkontaktná čítačka.
Ovládanie výťahu
Po nainštalovaní a aktivovaní VKS môžu výťah používať len osoby vlastniace elektronický identifikátor. Vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu bude podmienené jeho odblokovaním za pomoci DEK kľúča. V praxi to znamená, že v kabíne výťahu bude na kabínovom paneli inštalovaná čítacie zariadenie, t.j. dotyková plocha (DP) alebo bezkontaktná čítačka. Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží elektronický identifikátor k čítaciemu zariadeniu , ozve sa zvukový signál, počas ktorého stlačí tlačidlo stanice poschodia a výťah sa uvedie do pohybu.

Vandal tlačidlo, ktoré sa využíva vo VKS-03 slúži na nahlásenie poškodenia alebo znečistenia výťahu. Záznam v OPJ o neštandardnej situácii sa vytvorí priložením DEK kľúča k dotykovej ploche a následným stlačením tlačidla VANDAL. Kompetentná osoba tak získa informáciu, kedy k poškodeniu došlo a kto výťah v čase pred hlásením používal.
RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk