logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


PRÍSLUŠENSTVO PRE DDS
dotMonitor DDS - pre adresné otváranie
dotProgramátor DDS
UPOZORNENIE - nové programy - pre EV so starou a novou doskou plošného spoja, resetovací program pre nové EV a VEV. Nová inštalačná príručka s popisom zmien a postupom programovania.

- - - - -Nový software DTset verzia 06/11 - náhrada za doterajšie verzie DT 10/06 set a DTset 10/10

Zmeny pri programovaní DT pomocou nového programu DTset 06/11.prístupový systém
Adresné otváranie z domáceho telefónu

Programátor DDS sa používa pre programovanie komponentov digitálneho dorozumievacieho systému DDS z produkcie TESLA STROPKOV - a.s. ako sú dvojvodičové elektrické vrátniky pre priamu a kódovú voľbu v dizajne GUARD a KARAT a dvojvodičové domáci telefóny v dizajne DT93 a ELEGANT.
rys014 SADA
PROGRAMÁTORA DDS

Sada obsahuje programátor DDS, vidlicový konektor, špeciálny prepojovací kábel RS232 a inštalačné CD
Výrobok je dočasne NEDOSTUPNÝ
Za pomoci špeciálneho softvéru je možné pohodlne cez PC nastavovať funkcie elektrických vrátnikov - ich adresy, dĺžku zopnutia relé pre ovládanie elektrického zámku, zakazovať a povoľovať interkomové volania a otvorenie elektrického zámku z domáceho telefónu. Softvér určený pre programovanie domácich telefónov umožňuje nastavenie systémových čísel a kódov pre odblokovanie elektrického zámku.

Programátor DDS môže slúžiť aj na servisné účely a to v prípadoch, keď je nutné obnoviť funkčnosť procesora.

Pre programovanie EV KARAT so starými doskami plošného spoja a EV GUARD používajte nasledovné programy:

EVSetOldPCB1011.exe - priama voľba
EVFSetOldPCB1011.exe - kódová voľba


Tieto programy sú náhradou za doterajšie EVset.exe a EVFset.exe. Nastavenia v týchto programoch zostali nezmenené oproti starším verziám softvérov EVset.exe a EVFset.exe, obsahujú aj možnosť resetu vrátnika priamo z programu.


Pre EV KARAT s novými doskami plošného spoja používajte tieto tri programy:

EVSetNewPCB1011.exe - priama voľba
EVFSetNewPCB1011.exe - kódová voľba
EV_VEVSet1011.exe - resetovací program


Elektrické vrátniky KARAT s novou doskou plošného spoja nie je možné programovať pomocou doterajších exe programov EVset.exe a EVFset.exe, využívajte len tu uvedené programy určené pre konkrétny typ EV.

EV_VEVSet1011.exe - tzv. resetovací program umožní nastaviť vrátnik s novou DPS do pôvodného - základného nastavenia.

Viac informácii nájdete v technickej príručke k výrobku.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk