logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


PRÍSLUŠENSTVO PRE DDS
dotMonitor DDS - pre adresné otváranie
dotProgramátor DDS


prístupový systém
Adresné otváranie z domáceho telefónu

Digitálne adresné otváranie je určené pre dvojvodičový dorozumievací systém DDS. Prepojenie dvojvodičového komunikačného systému s prístupovými systémami DEK SIEŤ a BES umožňuje nie len adresné otváranie so záznamom, ale tiež monitorovanie systému a jeho jednotlivých činností (podľa nastavenia v programe BBIQ). Týmto spôsobom je možné kontrolovať spôsob využívania komunikačného systému a zabrániť, napr. neželaným interkomovým volaniam.

Funkcia adresného otvárania je podporovaná len pre dorozumievacie zariadenia z produkcie TESLA STROPKOV - a.s.
monitor DDS RS485 MONITOR DDS - RS232
Monitor DDS-RS232 pre monitorovanie 2-vodičového dorozumievacieho systému a prenos dát. Pripojenie cez kábel DDS-RS232 RYS014, podpora softvéru BBIQ.
monitor DDS RS232 MONITOR DDS - RS485
Monitor DDS RS485 pre monitorovanie 2-vodičového dorozumievacieho systému a prenos dát. Nastavenie adresy cez DIP, podpora softvéru BBIQ4G.
rys014 SÉRIOVÝ KÁBEL DDS-RS232 RYS014
Sériový kábel RS232 s dvomi 9PIN zásuvkami F/F určený pre Monitor DDS-RS232, umožňuje tiež on-line prevádzku monitora.
Adresné otváranie umožní identifikovať osoby, ktoré povolili vstup návšteve do objektu cez domáci telefón. Štandardne nie je možné zistiť, z ktorého domáceho telefónu bol odblokovaný elektrický zámok a vpúšťanie osôb do objektu je anonymné. Adresné otváranie využíva špeciálne vytvorený hardvér, ktorý v spojení s prístupovými systémami DEK SIEŤ a BES umožňuje priraďovanie adries k domácim telefónom, ktoré slúžia k identifikácii pri odblokovaní elektrického zámku. Využitie adresného otvárania je vhodné najmä pre veľké obytné domy, kde sa takýmto systémom výrazne zvýši bezpečnosť a účinnosť prístupového systému.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk