logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


ANALÓGOVÉ 4+N AUDIO SYSTÉMY DDZ
dotdomáce telefóny
dotnáhradné diely pre domáce telefóny
dotsieové napájače

US KARAT
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotako zostavi tlačidlové tablo US KARAT
dotzostavy US KARAT - príklady
dotsady US KARAT

GUARD
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy GUARD - príklady

TT 94
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT 94 - príklady

TT 85
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT85 - príklady

dotelektrický vrátnik - výbehový typ


Charakteristika systému
dotzákladný popis
ddz system
Príklady zostáv elektrických vrátnikov TT94

Elektrické vrátniky a tlačidlové tablá DDZ TT94 sú v predaji ako skladačka. Komplet je potrebné vysklada z jednotlivých dielov s ohžadom na typ montáže - nad omietku, pod omietku a podža počtu tlačidlových modulov zaradených do zostavy.


» príklady zostáv tlačidlových tabiel DDZ TT94 s popisom komponentov, (PDF, 339 Kb)
» viac o moduloch a ich zapojení v zostave TT 94, (PDF, 280 Kb)


Pri vytváraní zostavy si najskôr vyberte:
- počet účastníkov/telefónov - - určuje počet tlačidiel a modulov
- typ montáže:
  - zápustná (pod omietku) / povrchová (nad omietku)
  - so strieškou / bez striešky


Základné typy montáže elektrického vrátnika DDZ EV a TT94

Montហpod omietku s montážnou škatužou

zápustná montហso škatužou

- modul EV / TT
- montážna škatuža
zápustná montហso škatužou


- - - - - - - - - - - - - -

zápustná montហ s ramikom Montហpod omietku s krycím rámčekom

zápustná montហs ramikom

- modul EV / TT
- modul tlačidlový / popisný
- krycí rámček
- montážna škatuža


- - - - - - - - - - - - - -

Montហso strieškou pod omietku

zápustná montហso strieškou

- modul EV / TT
- montážna škatuža
- strieška pod omietku
zápustná montហso strieškou


- - - - - - - - - - - - - -

povrvchová montហso strieškou Montហso strieškou nad omietku

zápustná montហso strieškou

- modul EV / TT
- montážna škatuža
- krycí rámček
- strieška pod omietku

RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk