logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


ANALÓGOVÉ 4+N AUDIO SYSTÉMY DDZ
dotdomáce telefóny
dotnáhradné diely pre domáce telefóny
dotsieťové napájače

US KARAT
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotako zostaviť tlačidlové tablo US KARAT
dotzostavy US KARAT - príklady
dotsady US KARAT

GUARD
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy GUARD - príklady

TT 94
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT 94 - príklady

TT 85
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT85 - príklady

dotelektrický vrátnik - výbehový typ


Charakteristika systému
dotzákladný popis
ddz system
Analógový domáci dorozumievaci systém DDZ

Domáce dorozumievacie zariadenia analógové sa využívajú na hovorovú komunikáciu medzi elektrickým vrátnikom alebo tlačidlovým tablom inštalovaným pri vchode do budovy / bytového domu a domácim telefónom umiestneným v kancelárii / byte. Systém tvoria už spomínané domáce telefóny, sieťový napájač a elektrický vrátnik / tlačidlové tablo.


- domáce telefóny sú vyrábané v dizajne DT85, DT93 a ELEGANT
- analógové eletrické vrátniky a tlačidlové tablá sú vyrábané
  v týchto dizajnoch: US KARAT, GUARD, EV 94, TT85


nákres ddz

Do systému je možné zapojiť max. dva elektrické vrátniky a zariadenia
sú navzájom prepojené min. piatimi vodičmi.

RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk