logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


DDV KARAT - DIGITÁLNY VIDEOSYSTÉM
dotvideotelefóny a sieťové napájače
dotmoduly videovrátnikov a tlačidlové moduly
dotmontážne príslušenstvo - rámy, striešky, dosky

dotako zostaviť videovrátnik
dotzostavy videovrátnikov - príklady

Sady
dotsada videovrátnika - pre jedného účastníka


Charakterisktika systému
dotzákladný popis
dotkompatibilita


ddv system
Digitálny BUS-6 videovrátnik DDV KARAT

Elektrický videovrátnik DDV KARAT spolupracuje s domácimi videotelefómni ELEGANT a dvojvodičovými audiotelefónmi. Do zostavy tlačidlového tabla DDV KARAT je možné pripojiť modul elektrického videovrátnika (VEV 0 alebo VEV 2), modul kamery a moduly tlačidiel kódovej aj priamej voľby v akejkoľvek kombinácii. Takáto variabilita umožňuje priamu aj kódovu voľbu súčasne v rámci jedného tlačidlového tabla.
4fn23106 Modul videovrátnika 4FN23106
- akustická komunikácia
- zvuková signalizácia
- uzamknutie modulov v ráme
- bez vyzváňacieho tlačidla
- tlačidlo podsvetlenia modulov
4fn23107 Modul videovrátnika 4FN23107
- akustická komunikácia
- zvuková signalizácia
- uzamknutie modulov v ráme
- vyzváňacie tlačidlá: 2
- menovky
- tlačidlo podsvetlenia modulov

4fn23108 Modul kamery 4FN23108
Modul s farebnou doskovou kamerou, s možnosťou vertikálneho natáčania kamery (+/- 20°).
4fn23091/P Modul kódovací 4FN23091/P
Modul s podsvetlenou číselnou klávesnicou je určený pre vyzvonenie DT pomocu 3-miestneho kódu, obsahuje tlačidlo priamej voľby a LED pre osvetlenie modulu.
4fn23099/P Modul kódovací 4FN23099/P
Modul s podsvelenou číselnou klávesnicou pre vyzvonenie DT 3-miestným kódom, obsahuje tlačidlo priamej voľby, LED pre osvetl. a FAB zámok pre uzamknutie modulu v ráme.
4fn23099 Modul kódovací 4FN23099
Modul s číselnou klávesnicou je určený pre vyzvovnenie DT 3-miestným kódom, obsahuje tlačidlo priamej voľby, LED pre podsvetlenie a FAB zámok pre uzamknutie modulu v ráme.
4fn23100 Modul tlačidiel 4FN23100
Modul tlačidiel TT4 so 4 účastníckymi tlačidlami pre vyzvonenie príslušných domácich telefónov. Podsvetlenie menoviek aktivované z videovrátnika.
4fn23101 Modul tlačidiel 4FN23101
Modul tlačidiel TT6 so 6 účastníckymi tlačidlami pre vyzvonenie príslušných domácich telefónov. Podsvetlenie menoviek aktivované z videovrátnika.
4fn23102 Modul tlačidiel 4FN23102
Modul tlačidiel TT7+Z so 7 účastníckymi tlačidlami, s podsvelenými menovkami a FAB zámkom pre uzamknutie modulov v ráme.
4fn23103 Modul tlačidiel 4FN23103
Modul tlačidiel TT8 s 8 účastníckimi tlačidlami a menovkami. Podsvetlenie menoviek aktivované z videovrátnika.
4fn23102/F Modul tlačidlový jednostranný 4FN23102/F
Modul s jednostranným umiestnením 4 tlačidiel pre vyzvonenie DT, FAB zámok, podsvetlenie menoviek aktivované z EV.
4fn23103/F Modul tlačidlový jednostranný 4FN23103/F
Modul s jednostranným umiestnením 4 tlačidiel pre vyzvonenie DT, podsvetlenie menoviek aktivované z elektrického vrátnika.
4fn23092 Popisný modul s podsvitom 4FN23092
Modul popisný pre umiestnenie menného zoznamu s adresnými kódmi pre vyzvonie domácich telefónov.
- 96,5 x 96,5 mm (š x v)
4fn23109 Popisný modul s podsvitom 4FN23109
Modul popisný je určený pre zverejnenie adresných kódov DT a mien účastníkov. Určené pre rámy: 4FF12715, 4FF12717
- 193 x 193 mm (w x h)
0042009005 Modul čítačky BES-42905 bez uzamykania
Modul bezkontaktnej čítačky RFID, Wiegand 26Bit, 125 KHz. Čítacia vzdialenosť do 10 cm.
0042009004 Modul čítačky BES-42904 s uzamykaním
Modul bezkontaktnej čítačky RFID, Wiegand 26Bit, 125 KHz. Čítacia vzdialenosť do 10 cm.
4fn23124 Zaslepovací modul 4FN23124
Modul so zámkov pre uzamknutie modulov v ráme, slúži aj ako dočasná náhrada za iný modul pri servisnom zásahu.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk