logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


DDS GUARD - DIGITÁLNY
BUS-2 AUDIO SYSTÉM

dotdomáce telefóny a sieťové napájače
dotmoduly kódovej voľby
dotmoduly priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo
a náhradné diely

dotako zostaviť elektrický vrátnik/tlačidlové tablo
dotzostavy kódovej voľby - príklady
dotzostavy priamej voľby - príklady


Charakteristika systému
dotzákladný popis
dotkompatibilitadds system
Elektrický vrátnik DDS GUARD - kódová voľba

Elektrický vrátnik FILIP GUARD s číselnou klávesnicou v digitálnom vyhotovení (2-BUS) sa využíva na hovorovú komunikáciu od vchodu (vchodov) k jednotlivým domácim telefónom . Elektrický vrátnik sa dodáva ako skladačka modulov elektrického vrátnika a popisných modulov. Elektrický vrátnik FILIP GUARD s číselnou klávesnicou využíva pre vyzvonenie domáceho telefónu trojmiestne adresné číslo - kód.

Toto moderné digitálne zariadenie poskytuje užívateľovi flexibilitu, pohodlné ovládanie a je predurčené pre objekty s väčším počtom užívateľov - obytné domy hromadnej bytovej výstavby a administratívne budovy. Inštalácia zariadenia je jednoduchá nakoľko sa využíva dvojvodičový systém.
4fn23063 Modul el.vrátnika 4FN23063
- akustická komunikácia
- zvuková signalizácia
- číselná klávesnica pre vyzvonenie DT
- tlačidlo podsvetlenia modulov
4fn23034 Modul menoviek 4FN23034
Podsvetlený modul menoviek pre umiestnenie menného zoznamu účastníkov s adresnými kódmi pre vyzvonie DT, prípadne návodu na obsluhu apod.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk