logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
nadpis


DDS - DIGITÁLNY BUS-2 AUDIO SYSTÉM
dotdomáce telefóny, sieťové napájače a spínače 2-BUS


DDS GARANT TT20
dotmoduly audiovrátnikov, kódovej a priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo - dosky, striešky


TT20 GARANT


Zostavenie tlačidlového tabla GARANT TT20
dotzostavy TT20 - príklady


TT20 GARANT


Príslušentvo DDS
dotMonitor DDS - pre adresné otváranie

Uvedené príslušentvo slúži pre pripojenie systému DDS k prístupovým systémom a programovanie systému DDS cez PC.

Tlačidlové tablá GARANT TT20 - zostavy

Tlačidlové tablá GARANT TT20 v digitálnom vyhotovení (2-BUS) sú konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu. K modulom je potrebné dokúpiť montážne príslušenstvo podľa spôsobu montáže, umiestnenia tlačidlového tabla a po4tu modulov.

Pri zostavení tlačidlového tabla je potrebné určiť:
 • typ voľby účastníka - priama / kódová voľba
 • počet účastníkov - počet modulov
 • typ zostavy - horizontálna / vertikálna
 • spôsob montáže:
  - nad omietku (povrchová)
  - pod omietku (zápustná)
  - so strieškou / bez striešky
Príklady zostáv

(1) Videovrátnik EVV0 GARANT s priamou voľbou pre 8 účastníkov, s montážnou doskou nad omietku (NO), vertikálna montáž

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23220 - modul videovrátnika EV0
 • 2 x 4FN23204 - modul tlačidlový T4
 • 1 x 4FK20430 - montážna doska nad omietku pre 3 moduly

-----------------------

(2) Videovrátnik EVV0 GARANT s priamou voľbou pre 14 účastníkov, operačnou jednotkou RAK BES, s montážnou doskou nad omietku (NO), horizontálna montáž

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23220 - modul videovrátnika EV0
 • 3 x 4FN23204 - modul tlačidlový T4
 • 1 x 4FN23202 - modul tlačidlový T2
 • 1 x 0042020001 - modul RAK BES
 • 1 x 4FK20460 - montážna doska nad omietku pre 6 modulov

-----------------------

(3) Audiovrátnik EV1 GARANT s priamou voľbou pre 1 účastníka, so strieškou nad omietku (NO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23201 - modul audiovrátnika EV1
 • 1 x 4FK20411 - strieška vertikálna nad omietku pre 1 modul

-----------------------

(4) Videovrátnik EVV0 GARANT s kódovou voľbou a malým popisným modulom INFO, so strieškou horizontálnou nad omietku (SHNO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23220 - modul videovrátnika EV0
 • 1 x 4FN23213 - modul TM13 kódovací
 • 1 x 4FN23209 - modul popisný INFO
 • 1 x 4FK20432 - strieška horizontálna nad omietku pre 3 moduly

-----------------------

(5) Audiovrátnik EV1 GARANT s kódovou voľbou a modulom menovníka 4M, so strieškou vertikálnou nad omietku (SVNO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23201 - modul audiovrátnika EV1
 • 1 x 4FN23213 - modul TM13 kódovací
 • 1 x 4FN23214 - modul menovníka 4M
 • 1 x 4FK20451 - strieška horizontálna nad omietku pre 2 štandardné moduly + modul menovníka 4M

-----------------------

(6) Videovrátnik EV1 GARANT s priamou voľbou pre 3 účastníka, s montážnu doskou pod omietku (PO), horizontálna montáž

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23221 - modul videovrátnika EV1
 • 1 x 4FN23202 - modul tlačidlový T2
 • 1 x 4FK20425 - montážna doska pod omietku pre 2 moduly

-----------------------

(7) Audiovrátnik EV1 GARANT s priamou voľbou pre 1 účastníka, s operačnou jednotkou RAK BLUE, s montážnu doskou pod omietku (PO), horizontálna montáž

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23201 - modul audiovrátnika EV1
 • 1 x 0042020002 - modul RAK BLUE
 • 1 x 4FK20425 - montážna doska pod omietku pre 2 moduly

-----------------------

(8) Audiovrátnik EV0 GARANT s kódovou voľbou, s operačnou jednotkou RAK BES, s pospisným mdulom INFO a montážnu doskou pod omietku (PO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23200 - modul audiovrátnika EV0
 • 1 x 4FN23213 - modul TM13 kódovací
 • 1 x 4FN23209 - modul popisný INFO
 • 1 x 0042020001 - modul RAK BES
 • 1 x 4FK20445 - montážna doska pod omietku pre 4 moduly

-----------------------

(9) Videoovrátnik EV1 GARANT s priamou voľbou pre 3 účastníkov, so strieškou vertikálnou pod omietku (SVPO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23201 - modul videovrátnika EV1
 • 1 x 4FN23202 - modul tlačidlový T2
 • 1 x 4FK20426 - strieška vertikálna pod omietku pre 2 moduly

-----------------------

(10) Videoovrátnik EV1 GARANT s priamou voľbou pre 13 účastníkov, so strieškou pod omietku (SPO)

TT20 GARANT

 • 1 x 4FN23200 - modul videovrátnika EV0
 • 3 x 4FN2304 - modul tlačidlový T4
 • 1 x 4FK20446 - strieška vertikálna pod omietku pre 4 moduly

-----------------------

Rôzne zostavy kódovej voľby

TT20 GARANT


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk