logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


DDS - DIGITÁLNY BUS-2 AUDIO SYSTÉM
dotdomáce telefóny, sieťové napájače a spínače 2-BUS


DDS GARANT TT20
dotmoduly audiovrátnikov, kódovej a priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo - dosky, striešky


KARAT - ANTIKA
dotmoduly audiovrátnikov, kódovej a priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo


KARAT - INOX
dotmoduly audiovrátnikov, kódovej a priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo


SADY DDS
dotsada KARAT INOX


DDS GUARD - DIGITÁLNY
dotmoduly kódovej voľby
dotmoduly priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo
a náhradné diely


Príslušentvo DDS
dotMonitor DDS - pre adresné otváranie

Uvedené príslušentvo slúži pre pripojenie systému DDS k prístupovým systémom a programovanie systému DDS cez PC.

Digitálne dvojvodičové audio audio telefóny a sieťové napájače

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom DDS a tlačidlovými tablami DDS, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika . Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny.
4fp21123 Domáci telefón DDS 4FP21123 s reguláciou hlasitosti
- dizajn ESO
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- 1 prepínač hlasitosti slúchadla
- farba: biela, slonová kosť
4fp21103 Domáci telefón DDS 4FP21103 s reguláciou hlasitosti
- dizajn ELEGANT
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- farba: biela, slonová kosť
4fp11083.1 Domáci telefón DDS 4FP11083.1 s reguláciou hlasitosti
- dizajn DT93
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- farba: biela
4fp21142 Domáci telefón DDS HANDFFREE 4FP21142
- 2 tlačidlá zap./vyp.telefónu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 tlačidlo brány
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- 1 prepínač hlasitosti slúchadla
- farba: biela
4fp67249 Sieťový napájač 4FP67249
- vstupné napätie:
   230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   9 VAC/ 1 A
   24 VDC / 0,5 A
- výstupné napätia
   galvanicky oddelené
4fp67257 Sieťový napájač 4DIN 4FP67257
- vstupné napätie:
  230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   9 VAC/ 0,7 A
   24 VDC / 250 mA
- stupeň ochrany: IP 20
4FN21625/C Spínač 4FN21625/C pre 2-BUS
súčasne s vyzváňaním domáceho telefónu 2-BUS, umožní spínať v rytme vyzváňania prídavné akustické alebo svetelné zariadenie napájané zo siete 230 V/50 Hz.
4FK17956 Spínač bezdrôtového zvončeka 4FK17956
slúži na zopnutie vysielača bezdrôtového zvončeka pri vyzvonení domáceho telefónu. Vyžaduje odbornú montáž.
4FN23030 Spínací modul 2-BUS
4FN23030

Modul slúží na spínanie externého zariadenia (napr. zapnutie/vypnutie osvetlenia, aktivácia externej kamery, posuvnej brány a pod.) pomocou digitálneho audio alebo video telefónu.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk