logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


DDS KARAT - DIGITÁLNY BUS-2 AUDIO SYSTÉM
dotdomáce telefóny a sieťové napájače
dotmoduly kódovej voľby
dotmoduly priamej voľby
dotmontážne príslušenstvo

dotako zostaviť elektrický vrátnik/tlačidlové tablo
dotzostavy kódovej voľby - príklady
dotzostavy priamej voľby - príklady


Charakteristika systému
dotzákladný popis
dotkompatibilitaPríslušentvo DDS
dotMonitor DDS - pre adresné otváranie
dotProgramátor DDS

Uvedené príslušentvo slúži pre pripojenie systému DDS k prístupovým systémom a programovanie systému DDS cez PC.ddv system
Digitálne dvojvodičové audio audio telefóny a sieťové napájače

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom DDS a tlačidlovými tablami DDS, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika . Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny.
4fp21123 Domáci telefón DDS 4FP21123 s reguláciou hlasitosti
- dizajn ESO
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- 1 prepínač hlasitosti slúchadla
- farba: biela, slonová kosť
4fp21103 Domáci telefón DDS 4FP21103 s reguláciou hlasitosti
- dizajn ELEGANT
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- farba: biela, slonová kosť
4fp11083 Domáci telefón DDS 4FP11083
- dizajn DT93
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- farba: biela
4fp11083.1 Domáci telefón DDS 4FP11083.1 s reguláciou hlasitosti
- dizajn DT93
- 6 tlačidiel interkomu
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- farba: biela
4fp67249 Sieťový napájač 4FP67249
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   9 VAC/ 1 A
   24 VDC / 0,5 A
- výstupné napätia galvanicky
  oddelené
4fp67257 Sieťový napájač 4DIN 4FP67257
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   9 VAC/ 0,7 A
   24 VDC / 250 mA
- stupeň ochrany: IP 20
4FN21625/C Spínač 4FN21625/C pre 2-BUS
súčasne s vyzváňaním domáceho telefónu 2-BUS, umožní spínať v rytme vyzváňania prídavné akustické alebo svetelné zariadenie napájané zo siete 230 V/50 Hz.
4FK17956 Spínača bezdrôtového zvončeka 4FK17956
slúži na zopnutie vysielača bezdrôtového zvončeka pri vyzvonení domáceho telefónu (len pre 4FP21103). Vyžaduje odbornú montáž.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk